Category Archives: Słownik pojęć marketingowo-sprzedażowy

Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: Z

Zaplanowane działań promocyjne - z góry przygotowane i skoordynowane akcje promocyjne mające na celu zwiększenie sprzedaży lub świadomości marki.Zielona gospodarka - podejście marketingowe…
Continue reading

Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: W

Word-of-Mouth (WOM) - marketing szeptany, rekomendacje produktu lub usługi przekazywane przez zadowolonych klientów.Webinar - seminarium internetowe, prezentacja lub szkolenie online dla klientów.White Paper…
Continue reading

Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: U

Unique Selling Proposition (USP) - unikalna cecha produktu, która wyróżnia go na tle konkurencji.User-Generated Content (UGC) - treści generowane przez użytkowników, np. recenzje,…
Continue reading

Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: T

Target Market - rynek docelowy, grupa klientów, na którą skierowane są działania marketingowe.Testimonials - referencje, rekomendacje i opinie klientów na temat produktu lub…
Continue reading

Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: S

Segmentation - segmentacja, podział rynku na różne grupy klientów o podobnych cechach i zachowaniach.Social Media Marketing - marketing w mediach społecznościowych, strategie promocji…
Continue reading

Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: R

Relationship Marketing - marketing relacji, strategia skupiająca się na budowaniu długoterminowych i lojalnych relacji z klientami.Return on Investment (ROI) - zwrot z inwestycji,…
Continue reading

Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: O

Online Marketing - marketing internetowy, strategie i działania promocyjne realizowane w środowisku online.Omnichannel Marketing - marketing omnichannel, podejście do sprzedaży i marketingu, które…
Continue reading

Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: P

Product - produkt, towar lub usługa oferowana przez firmę na rynku.Price - cena, kwota, za którą produkt lub usługa jest sprzedawana.Promotion - promocja,…
Continue reading

Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: N

Niche Market - rynek niszowy, wąski segment rynku, na którym specjalizuje się firma.Native Advertising - reklama native, forma reklamy, która harmonizuje z kontekstem…
Continue reading

Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: M

Market Research - badanie rynku, proces zbierania i analizy informacji na temat preferencji, potrzeb i zachowań klientów.Marketing Mix - miksu marketingowego, kombinacja różnych…
Continue reading