Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: Z

 1. Zaplanowane działań promocyjne – z góry przygotowane i skoordynowane akcje promocyjne mające na celu zwiększenie sprzedaży lub świadomości marki.
 2. Zielona gospodarka – podejście marketingowe oparte na zrównoważonym rozwoju i trosce o środowisko naturalne.
 3. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) – strategia i narzędzia służące do zarządzania kontaktami i relacjami z klientami.
 4. Zasoby ludzkie – dział zajmujący się rekrutacją, szkoleniem i zarządzaniem personelem w firmie.
 5. Zakup impulsywny – spontaniczny zakup dokonywany bez wcześniejszego planowania.
 6. Zadania marketingowe – określone zadania i cele, które mają być realizowane w ramach strategii marketingowej.
 7. Zróżnicowanie produktów – strategia oferowania różnych wariantów i wersji produktów dla różnych grup klientów.
 8. Zaufanie klienta – zaufanie i lojalność klientów wobec marki lub produktu.
 9. Zachęty zakupowe – oferty, promocje lub nagrody mające na celu zachęcenie klientów do zakupu.
 10. Zarządzanie kryzysowe – strategia radzenia sobie z kryzysami i negatywnymi sytuacjami wizerunkowymi.
 11. Zysk operacyjny – dochód generowany przez firmę w wyniku podstawowej działalności operacyjnej.
 12. Znajomość rynku – wiedza i zrozumienie trendów, preferencji i potrzeb klientów na danym rynku.
 13. Zakup w trybie „last-minute” – zakup dokonywany w ostatniej chwili przed realizacją potrzeby lub wydarzenia.
 14. Zaangażowanie klienta – stopień zaangażowania i aktywności klienta w interakcjach z marką.
 15. Zrównoważony rozwój – rozwijanie działalności firmy w sposób zrównoważony, uwzględniający aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.
 16. Zapytania klientów – pytania, uwagi i sugestie klientów, które wpływają na doskonalenie produktów lub usług.
 17. Zajętość reklamowa – ilość miejsca reklamowego zajęta przez daną markę w mediach.
 18. Zakup grupowy – wspólny zakup produktów lub usług przez grupę klientów w celu uzyskania korzystniejszych warunków.
 19. Znaczenie marki – wartość i rozpoznawalność marki w umyśle klienta.
 20. Zaplanowane działań promocyjne – z góry przygotowane i skoordynowane akcje promocyjne mające na celu zwiększenie sprzedaży lub świadomości marki.
 21. Zielona gospodarka – podejście marketingowe oparte na zrównoważonym rozwoju i trosce o środowisko naturalne.
 22. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) – strategia i narzędzia służące do zarządzania kontaktami i relacjami z klientami.
 23. Zasoby ludzkie – dział zajmujący się rekrutacją, szkoleniem i zarządzaniem personelem w firmie.
 24. Zakup impulsywny – spontaniczny zakup dokonywany bez wcześniejszego planowania.
 25. Zadania marketingowe – określone zadania i cele, które mają być realizowane w ramach strategii marketingowej.
 26. Zróżnicowanie produktów – strategia oferowania różnych wariantów i wersji produktów dla różnych grup klientów.
 27. Zaufanie klienta – zaufanie i lojalność klientów wobec marki lub produktu.
 28. Zachęty zakupowe – oferty, promocje lub nagrody mające na celu zachęcenie klientów do zakupu.
 29. Zarządzanie kryzysowe – strategia radzenia sobie z kryzysami i negatywnymi sytuacjami wizerunkowymi.
 30. Zysk operacyjny – dochód generowany przez firmę w wyniku podstawowej działalności operacyjnej.
 31. Znajomość rynku – wiedza i zrozumienie trendów, preferencji i potrzeb klientów na danym rynku.
 32. Zakup w trybie „last-minute” – zakup dokonywany w ostatniej chwili przed realizacją potrzeby lub wydarzenia.
 33. Zaangażowanie klienta – stopień zaangażowania i aktywności klienta w interakcjach z marką.
 34. Zrównoważony rozwój – rozwijanie działalności firmy w sposób zrównoważony, uwzględniający aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.
 35. Zapytania klientów – pytania, uwagi i sugestie klientów, które wpływają na doskonalenie produktów lub usług.
 36. Zajętość reklamowa – ilość miejsca reklamowego zajęta przez daną markę w mediach.
 37. Zakup grupowy – wspólny zakup produktów lub usług przez grupę klientów w celu uzyskania korzystniejszych warunków.
 38. Znaczenie marki – wartość i rozpoznawalność marki w umyśle klienta.
 39. Zaplanowane działań promocyjne – z góry przygotowane i skoordynowane akcje promocyjne mające na celu zwiększenie sprzedaży lub świadomości marki.
 40. Zielona gospodarka – podejście marketingowe oparte na zrównoważonym rozwoju i trosce o środowisko naturalne.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy