Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: P

 1. Product – produkt, towar lub usługa oferowana przez firmę na rynku.
 2. Price – cena, kwota, za którą produkt lub usługa jest sprzedawana.
 3. Promotion – promocja, działania marketingowe mające na celu zwiększenie świadomości i sprzedaży produktu lub usługi.
 4. Place – miejsce, kanały dystrybucji używane do dostarczenia produktu do klienta.
 5. Packaging – opakowanie, sposób, w jaki produkt jest pakowany i prezentowany klientom.
 6. Positioning – pozycjonowanie, sposób, w jaki marka chce być postrzegana przez klientów w stosunku do konkurencji.
 7. Public Relations (PR) – relacje publiczne, działania mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku firmy w mediach i społecznościach.
 8. Personalization – personalizacja, dostosowanie treści i oferty do indywidualnych preferencji i potrzeb klienta.
 9. Publicity – publiczność, nieodpłatne wystąpienia medialne, które zwracają uwagę na firmę lub produkt.
 10. Pay-per-Click (PPC) – płatne kliknięcie, model reklamy internetowej, w którym reklamodawca płaci tylko za kliknięcie w reklamę.
 11. Point of Sale (POS) – punkt sprzedaży, miejsce, w którym odbywa się finalna transakcja zakupu.
 12. Pop-up Store – sklep tymczasowy, krótkotrwały sklep, który pojawia się na krótki okres czasu w określonej lokalizacji.
 13. Product Development – rozwój produktu, proces tworzenia i wprowadzania nowego produktu na rynek.
 14. Product Launch – wprowadzenie produktu, oficjalne wprowadzenie nowego produktu na rynek.
 15. Product Placement – lokowanie produktu, strategia marketingowa, w której produkt jest prezentowany w filmach, programach telewizyjnych itp.
 16. Prospect – potencjalny klient, osoba lub firma, która może wykazywać zainteresowanie produktem lub usługą.
 17. Pipeline – potencjalne możliwości sprzedażowe, zbiór potencjalnych klientów w różnych etapach procesu sprzedaży.
 18. Permission Marketing – marketing zezwoleń, strategia polegająca na uzyskiwaniu zgody klienta na otrzymywanie komunikacji marketingowej.
 19. Push Strategy – strategia push, podejście skoncentrowane na promowaniu produktu bezpośrednio klientom.
 20. Pull Strategy – strategia pull, podejście skoncentrowane na przyciąganiu klientów do produktu poprzez kreowanie popytu.
 21. Partner Marketing – marketing partnerski, współpraca z innymi firmami w celu promocji produktów lub usług.
 22. Product Differentiation – różnicowanie produktu, wyróżnienie produktu na tle konkurencji za pomocą unikalnych cech.
 23. Product Lifecycle – cykl życia produktu, etapy, przez które produkt przechodzi od wprowadzenia na rynek do wycofania.
 24. Pricing Strategy – strategia cenowa, plan ustalania cen produktów lub usług.
 25. Permission Marketing – marketing zezwoleń, strategia polegająca na uzyskiwaniu zgody klienta na otrzymywanie komunikacji marketingowej.
 26. Push Strategy – strategia push, podejście skoncentrowane na promowaniu produktu bezpośrednio klientom.
 27. Pull Strategy – strategia pull, podejście skoncentrowane na przyciąganiu klientów do produktu poprzez kreowanie popytu.
 28. Partner Marketing – marketing partnerski, współpraca z innymi firmami w celu promocji produktów lub usług.
 29. Product Differentiation – różnicowanie produktu, wyróżnienie produktu na tle konkurencji za pomocą unikalnych cech.
 30. Product Lifecycle – cykl życia produktu, etapy, przez które produkt przechodzi od wprowadzenia na rynek do wycofania.
 31. Pricing Strategy – strategia cenowa, plan ustalania cen produktów lub usług.
 32. Positioning Statement – komunikat pozycjonowania, krótkie wyrażenie, które podsumowuje unikalne cechy i korzyści produktu dla klientów.
 33. Pre-Sales – przed sprzedażą, działania i komunikacja z klientem przed złożeniem zamówienia.
 34. Predictive Analytics – analiza predykcyjna, wykorzystywanie danych do przewidywania zachowań klientów i wyników sprzedaży.
 35. Product Mix – mix produktów, asortyment produktów oferowanych przez firmę.
 36. Product Sample – próbka produktu, bezpłatny przykład produktu dostarczany klientom w celu zapoznania się z produktem.
 37. Product Recall – wycofanie produktu, oficjalne wycofanie produktu z rynku z powodu potencjalnych wad lub zagrożeń.
 38. Productivity – produktywność, stosunek wydajności do nakładów pracy lub zasobów.
 39. Price Skimming – skimming cenowy, strategia polegająca na początkowym ustalaniu wysokiej ceny dla nowego produktu, a następnie obniżaniu jej w miarę upływu czasu.
 40. Price Elasticity – elastyczność cenowa, miara reakcji popytu na zmiany cen produktu.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy