Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: T

 1. Target Market – rynek docelowy, grupa klientów, na którą skierowane są działania marketingowe.
 2. Testimonials – referencje, rekomendacje i opinie klientów na temat produktu lub usługi.
 3. Trade Show – targi branżowe, wydarzenie wystawiennicze, na którym firmy prezentują swoje produkty lub usługi.
 4. Telemarketing – telemarketing, sprzedaż lub promocja produktów za pomocą rozmów telefonicznych.
 5. Thought Leadership – przywództwo myślowe, pozycjonowanie firmy jako eksperta w danej dziedzinie.
 6. Time-to-Market – czas wprowadzenia na rynek, czas potrzebny na wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek.
 7. Touchpoints – punkty kontaktu, wszystkie punkty, w których klient ma kontakt z marką lub produktem.
 8. Trade Marketing – marketing handlowy, działania promocyjne skierowane do partnerów handlowych, np. hurtowników czy detalicznych.
 9. Test Marketing – testowy marketing, wprowadzenie produktu na ograniczonym obszarze w celu oceny reakcji klientów.
 10. Two-Sided Market – rynek dwustronny, rynek, na którym dwie grupy klientów są wzajemnie zależne, np. platformy e-commerce.
 11. Target Audience – grupa docelowa, demograficzna lub psychograficzna grupa klientów, na której skoncentrowane są działania marketingowe.
 12. Trade Allowance – upust handlowy, obniżka ceny dla partnerów handlowych lub odbiorców hurtowych.
 13. Trade Credit – kredyt handlowy, udzielenie kredytu przez dostawcę dla klienta na zakup towarów.
 14. Trade-In – wymiana, procedura, w której klient oddaje stary produkt i otrzymuje zniżkę na zakup nowego.
 15. Tracking – śledzenie, monitorowanie efektywności działań marketingowych i sprzedażowych.
 16. Time-Sensitive Offer – oferta ograniczona czasowo, promocja lub rabat ważny tylko przez określony czas.
 17. Targeting – celowanie, wybór i kierowanie działań marketingowych do określonej grupy klientów.
 18. Total Cost of Ownership (TCO) – całkowity koszt posiadania, koszt zakupu i utrzymania produktu przez cały okres użytkowania.
 19. Trade-In – wymiana, procedura, w której klient oddaje stary produkt i otrzymuje zniżkę na zakup nowego.
 20. Tracking – śledzenie, monitorowanie efektywności działań marketingowych i sprzedażowych.
 21. Time-Sensitive Offer – oferta ograniczona czasowo, promocja lub rabat ważny tylko przez określony czas.
 22. Targeting – celowanie, wybór i kierowanie działań marketingowych do określonej grupy klientów.
 23. Total Cost of Ownership (TCO) – całkowity koszt posiadania, koszt zakupu i utrzymania produktu przez cały okres użytkowania.
 24. Test Group – grupa testowa, grupa klientów, na której przeprowadza się testy nowych produktów lub działań marketingowych.
 25. Third-Party Endorsement – rekomendacja zewnętrzna, potwierdzenie wartości produktu przez niezależne źródło.
 26. Top of Mind Awareness (TOMA) – świadomość marki, stopień, w jakim marka jest pierwszą wskazywaną przez klientów w danej kategorii produktów.
 27. Trial – próba, okazja dla klientów do wypróbowania produktu lub usługi przed dokonaniem zakupu.
 28. Trade Allowance – upust handlowy, obniżka ceny dla partnerów handlowych lub odbiorców hurtowych.
 29. Trade Credit – kredyt handlowy, udzielenie kredytu przez dostawcę dla klienta na zakup towarów.
 30. Trade-In – wymiana, procedura, w której klient oddaje stary produkt i otrzymuje zniżkę na zakup nowego.
 31. Tracking – śledzenie, monitorowanie efektywności działań marketingowych i sprzedażowych.
 32. Time-Sensitive Offer – oferta ograniczona czasowo, promocja lub rabat ważny tylko przez określony czas.
 33. Targeting – celowanie, wybór i kierowanie działań marketingowych do określonej grupy klientów.
 34. Total Cost of Ownership (TCO) – całkowity koszt posiadania, koszt zakupu i utrzymania produktu przez cały okres użytkowania.
 35. Test Group – grupa testowa, grupa klientów, na której przeprowadza się testy nowych produktów lub działań marketingowych.
 36. Third-Party Endorsement – rekomendacja zewnętrzna, potwierdzenie wartości produktu przez niezależne źródło.
 37. Top of Mind Awareness (TOMA) – świadomość marki, stopień, w jakim marka jest pierwszą wskazywaną przez klientów w danej kategorii produktów.
 38. Trial – próba, okazja dla klientów do wypróbowania produktu lub usługi przed dokonaniem zakupu.
 39. Test Group – grupa testowa, grupa klientów, na której przeprowadza się testy nowych produktów lub działań marketingowych.
 40. Third-Party Endorsement – rekomendacja zewnętrzna, potwierdzenie wartości produktu przez niezależne źródło.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy