Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: R

 1. Relationship Marketing – marketing relacji, strategia skupiająca się na budowaniu długoterminowych i lojalnych relacji z klientami.
 2. Return on Investment (ROI) – zwrot z inwestycji, wskaźnik mierzący efektywność inwestycji w stosunku do osiągniętych zysków.
 3. Reach – zasięg, liczba osób lub klientów, którzy zostali osiągnięci przez daną kampanię reklamową.
 4. Repositioning – repositioning, zmiana pozycjonowania produktu lub marki na rynku.
 5. Retargeting – retargeting, marketing behawioralny, wyświetlanie reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę lub wykonali określone działania.
 6. Referral Marketing – marketing poleceń, strategia opierająca się na zyskaniu nowych klientów za pośrednictwem rekomendacji od istniejących klientów.
 7. Revenue – przychód, całkowity dochód generowany ze sprzedaży produktów lub usług.
 8. Research and Development (R&D) – badania i rozwój, działalność mająca na celu rozwijanie nowych produktów lub usprawnienie istniejących.
 9. Recurring Revenue – dochód cykliczny, przychody generowane przez powtarzające się płatności lub subskrypcje.
 10. Risk Management – zarządzanie ryzykiem, działania mające na celu minimalizację ryzyka i unikanie strat.
 11. Responsive Design – projektowanie responsywne, strony internetowe i reklamy dostosowane do różnych urządzeń i rozmiarów ekranów.
 12. Retention Rate – wskaźnik retencji, procent klientów, którzy pozostają lojalni w określonym okresie.
 13. Regional Marketing – marketing regionalny, strategie skierowane do konkretnego obszaru geograficznego.
 14. Reach – zasięg, liczba osób lub klientów, którzy zostali osiągnięci przez daną kampanię reklamową.
 15. Repositioning – repositioning, zmiana pozycjonowania produktu lub marki na rynku.
 16. Retargeting – retargeting, marketing behawioralny, wyświetlanie reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę lub wykonali określone działania.
 17. Referral Marketing – marketing poleceń, strategia opierająca się na zyskaniu nowych klientów za pośrednictwem rekomendacji od istniejących klientów.
 18. Revenue – przychód, całkowity dochód generowany ze sprzedaży produktów lub usług.
 19. Research and Development (R&D) – badania i rozwój, działalność mająca na celu rozwijanie nowych produktów lub usprawnienie istniejących.
 20. Recurring Revenue – dochód cykliczny, przychody generowane przez powtarzające się płatności lub subskrypcje.
 21. Risk Management – zarządzanie ryzykiem, działania mające na celu minimalizację ryzyka i unikanie strat.
 22. Responsive Design – projektowanie responsywne, strony internetowe i reklamy dostosowane do różnych urządzeń i rozmiarów ekranów.
 23. Retention Rate – wskaźnik retencji, procent klientów, którzy pozostają lojalni w określonym okresie.
 24. Regional Marketing – marketing regionalny, strategie skierowane do konkretnego obszaru geograficznego.
 25. Reputation Management – zarządzanie reputacją, działania mające na celu budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy lub marki.
 26. Return Policy – polityka zwrotów, zasady dotyczące możliwości zwrotu produktu przez klienta.
 27. Relationship Selling – sprzedaż relacyjna, podejście oparte na budowaniu trwałych relacji z klientami.
 28. Revenue Growth – wzrost przychodów, zwiększenie całkowitego dochodu firmy w określonym okresie.
 29. Remarketing – remarketing, ponowne dotarcie do klientów, którzy wcześniej interakcjonowali z firmą lub stroną internetową.
 30. Reseller – odsprzedawca, osoba lub firma, która kupuje produkty od producenta i odsprzedaje je innym klientom.
 31. Reach – zasięg, liczba osób lub klientów, którzy zostali osiągnięci przez daną kampanię reklamową.
 32. Repositioning – repositioning, zmiana pozycjonowania produktu lub marki na rynku.
 33. Retargeting – retargeting, marketing behawioralny, wyświetlanie reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę lub wykonali określone działania.
 34. Referral Marketing – marketing poleceń, strategia opierająca się na zyskaniu nowych klientów za pośrednictwem rekomendacji od istniejących klientów.
 35. Revenue – przychód, całkowity dochód generowany ze sprzedaży produktów lub usług.
 36. Research and Development (R&D) – badania i rozwój, działalność mająca na celu rozwijanie nowych produktów lub usprawnienie istniejących.
 37. Recurring Revenue – dochód cykliczny, przychody generowane przez powtarzające się płatności lub subskrypcje.
 38. Risk Management – zarządzanie ryzykiem, działania mające na celu minimalizację ryzyka i unikanie strat.
 39. Responsive Design – projektowanie responsywne, strony internetowe i reklamy dostosowane do różnych urządzeń i rozmiarów ekranów.
 40. Retention Rate – wskaźnik retencji, procent klientów, którzy pozostają lojalni w określonym okresie.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy