Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: N

 1. Niche Market – rynek niszowy, wąski segment rynku, na którym specjalizuje się firma.
 2. Native Advertising – reklama native, forma reklamy, która harmonizuje z kontekstem i stylem otoczenia, w którym się pojawia.
 3. Neuromarketing – neuromarketing, dziedzina badawcza łącząca marketing z neurologią, aby zrozumieć reakcje mózgu na reklamy i decyzje zakupowe.
 4. Net Promoter Score (NPS) – wskaźnik NPS, miara lojalności klientów poprzez pytanie o gotowość polecania produktu lub usługi innym.
 5. Needs Analysis – analiza potrzeb, badanie wymagań i oczekiwań klientów, aby dostosować ofertę.
 6. Non-Disclosure Agreement (NDA) – umowa o zachowanie poufności, dokument określający warunki poufności informacji między stronami.
 7. Negative Feedback – negatywna opinia, opinia lub komentarz krytykujący produkt lub usługę.
 8. Newsletter – biuletyn, regularne informacje lub aktualizacje wysyłane do klientów w formie e-maila.
 9. New Product Development (NPD) – rozwój nowego produktu, proces tworzenia i wdrażania nowych produktów na rynek.
 10. Nonprofit Marketing – marketing organizacji non-profit, strategie promocji dla organizacji charytatywnych i non-profit.
 11. Network Marketing – marketing sieciowy, metoda sprzedaży, w której sprzedawcy zarabiają na prowadzeniu swojej sieci dystrybutorów.
 12. Negotiation – negocjacje, proces uzgadniania warunków umowy między stronami.
 13. Niche Marketing – marketing niszowy, skupienie działań na wąskim segmencie rynku.
 14. Nonprofit Organization – organizacja non-profit, instytucja działająca w celach społecznych, a nie w celach zarobkowych.
 15. Name Recognition – rozpoznawalność nazwy, stopień, w jakim marka lub nazwa firmy jest rozpoznawana przez konsumentów.
 16. Native Content – treść native, materiał promocyjny, który pasuje do stylu i treści danej platformy.
 17. Newsjacking – wykorzystywanie aktualnych wydarzeń w celu generowania uwagi dla firmy lub produktu.
 18. Nurturing Leads – pielęgnowanie leadów, długoterminowe budowanie relacji z potencjalnymi klientami w celu konwersji.
 19. New Customer Acquisition – pozyskiwanie nowych klientów, działania mające na celu przyciągnięcie nowych klientów.
 20. Naming Rights – prawa do nadawania nazwy, możliwość związywania nazwy firmy z wydarzeniami, obiektami lub instytucjami w zamian za sponsorowanie.
 21. New Media – nowe media, platformy komunikacyjne i społecznościowe, takie jak media społecznościowe, blogi, podcasty itp.
 22. Network Effects – efekty sieciowe, wzrost wartości produktu lub usługi wraz z zwiększeniem liczby użytkowników.
 23. Next-Best-Action – najlepsza następna akcja, sugerowana kolejna akcja lub oferta dla klienta oparta na analizie danych.
 24. News Release – komunikat prasowy, oficjalne oświadczenie firmy dla mediów.
 25. Natural Search – naturalne wyszukiwanie, wyniki organiczne w wyszukiwarkach, nieopłacone.
 26. Non-Compete Clause – klauzula o zakazie konkurencji, postanowienie w umowie ograniczające działalność konkurencyjną w określonym czasie i miejscu.
 27. Negative Option Billing – negatywna opcja rozliczeniowa, praktyka automatycznego naliczania opłat za produkt lub usługę, jeśli klient nie zrezygnuje w określonym czasie.
 28. Notice of Default – zawiadomienie o zaległościach, powiadomienie o nieterminowym spłacaniu zadłużenia.
 29. Net Revenue – przychód netto, całkowity przychód po odjęciu zniżek, zwrotów i kosztów.
 30. Needs-Based Selling – sprzedaż oparta na potrzebach, podejście sprzedaży, w którym sprzedawca identyfikuje potrzeby klienta i dostosowuje swoją ofertę.
 31. Near Field Communication (NFC) – komunikacja zbliżeniowa, technologia bezprzewodowa umożliwiająca wymianę danych na krótkim dystansie.
 32. Non-Price Competition – konkurencja niecenowa, rywalizacja na rynku, nie opierająca się na obniżaniu cen.
 33. Naming Rights – prawa do nadawania nazwy, możliwość związywania nazwy firmy z wydarzeniami, obiektami lub instytucjami w zamian za sponsorowanie.
 34. New Media – nowe media, platformy komunikacyjne i społecznościowe, takie jak media społecznościowe, blogi, podcasty itp.
 35. Network Effects – efekty sieciowe, wzrost wartości produktu lub usługi wraz z zwiększeniem liczby użytkowników.
 36. Next-Best-Action – najlepsza następna akcja, sugerowana kolejna akcja lub oferta dla klienta oparta na analizie danych.
 37. News Release – komunikat prasowy, oficjalne oświadczenie firmy dla mediów.
 38. Natural Search – naturalne wyszukiwanie, wyniki organiczne w wyszukiwarkach, nieopłacone.
 39. Non-Compete Clause – klauzula o zakazie konkurencji, postanowienie w umowie ograniczające działalność konkurencyjną w określonym czasie i miejscu.
 40. Negative Option Billing – negatywna opcja rozliczeniowa, praktyka automatycznego naliczania opłat za produkt lub usługę, jeśli klient nie zrezygnuje w określonym czasie.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy