Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: S

 1. Segmentation – segmentacja, podział rynku na różne grupy klientów o podobnych cechach i zachowaniach.
 2. Social Media Marketing – marketing w mediach społecznościowych, strategie promocji wykorzystujące platformy społecznościowe.
 3. Sales Funnel – lejek sprzedażowy, model przedstawiający etapy, przez które przechodzi potencjalny klient od zainteresowania do zakupu.
 4. Search Engine Optimization (SEO) – optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, działania mające na celu poprawę pozycji strony w wynikach wyszukiwania.
 5. Sales Promotion – promocja sprzedaży, działania marketingowe mające na celu tymczasowe zwiększenie sprzedaży produktu lub usługi.
 6. Storytelling – opowiadanie historii, strategia marketingowa polegająca na przekazywaniu informacji w formie historii.
 7. Sponsorship – sponsorowanie, wspieranie wydarzenia, organizacji lub akcji w zamian za promocję marki.
 8. Subscription Model – model subskrypcyjny, biznesowy model oparty na regularnych opłatach od klientów za dostęp do produktów lub usług.
 9. Survey – ankieta, badanie opinii klientów lub potencjalnych klientów.
 10. Strategic Planning – planowanie strategiczne, opracowywanie długoterminowych celów i strategii rozwoju firmy.
 11. Sales Forecast – prognoza sprzedaży, szacowanie przyszłych wyników sprzedaży na podstawie analizy danych historycznych.
 12. Share of Voice – udział głosu, proporcja reklamy marki w stosunku do wszystkich reklam w danym sektorze.
 13. Slogan – slogan, krótkie i pamiętne wyrażenie lub hasło reklamowe firmy.
 14. Sales Representative – przedstawiciel handlowy, osoba odpowiedzialna za sprzedaż produktów lub usług firmy.
 15. Social Proof – dowód społeczny, potwierdzenie popularności lub jakości produktu za pomocą opinii i rekomendacji innych klientów.
 16. Sampling – próbkowanie, rozdawanie bezpłatnych próbek produktów w celu zachęcenia klientów do zakupu.
 17. Sales Target – cel sprzedażowy, określona liczba sprzedaży do osiągnięcia w danym okresie.
 18. Share of Market – udział w rynku, procentowy udział danej firmy w całkowitej sprzedaży w danym sektorze.
 19. Search Advertising – reklama w wyszukiwarkach, forma reklamy, która pojawia się w wynikach wyszukiwania na podstawie określonych słów kluczowych.
 20. Sales Cycle – cykl sprzedaży, czas trwania procesu sprzedaży od pierwszego kontaktu z klientem do finalizacji transakcji.
 21. Sales Enablement – umożliwianie sprzedaży, dostarczanie narzędzi i zasobów sprzedażowym w celu zwiększenia efektywności.
 22. Stakeholder – interesariusz, osoba lub grupa mająca wpływ na decyzje i wyniki firmy.
 23. Sustainable Marketing – marketing zrównoważony, strategie promocji, które uwzględniają wpływ na środowisko i społeczeństwo.
 24. Sales Volume – wolumen sprzedaży, całkowita liczba sprzedanych produktów lub usług w danym okresie.
 25. Surplus – nadwyżka, nadmiar produktów lub usług, które nie zostały sprzedane.
 26. Storytelling – opowiadanie historii, strategia marketingowa polegająca na przekazywaniu informacji w formie historii.
 27. Sponsorship – sponsorowanie, wspieranie wydarzenia, organizacji lub akcji w zamian za promocję marki.
 28. Subscription Model – model subskrypcyjny, biznesowy model oparty na regularnych opłatach od klientów za dostęp do produktów lub usług.
 29. Survey – ankieta, badanie opinii klientów lub potencjalnych klientów.
 30. Strategic Planning – planowanie strategiczne, opracowywanie długoterminowych celów i strategii rozwoju firmy.
 31. Sales Forecast – prognoza sprzedaży, szacowanie przyszłych wyników sprzedaży na podstawie analizy danych historycznych.
 32. Share of Voice – udział głosu, proporcja reklamy marki w stosunku do wszystkich reklam w danym sektorze.
 33. Slogan – slogan, krótkie i pamiętne wyrażenie lub hasło reklamowe firmy.
 34. Sales Representative – przedstawiciel handlowy, osoba odpowiedzialna za sprzedaż produktów lub usług firmy.
 35. Social Proof – dowód społeczny, potwierdzenie popularności lub jakości produktu za pomocą opinii i rekomendacji innych klientów.
 36. Sampling – próbkowanie, rozdawanie bezpłatnych próbek produktów w celu zachęcenia klientów do zakupu.
 37. Sales Target – cel sprzedażowy, określona liczba sprzedaży do osiągnięcia w danym okresie.
 38. Share of Market – udział w rynku, procentowy udział danej firmy w całkowitej sprzedaży w danym sektorze.
 39. Search Advertising – reklama w wyszukiwarkach, forma reklamy, która pojawia się w wynikach wyszukiwania na podstawie określonych słów kluczowych.
 40. Sales Cycle – cykl sprzedaży, czas trwania procesu sprzedaży od pierwszego kontaktu z klientem do finalizacji transakcji.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy