Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: M

 1. Market Research – badanie rynku, proces zbierania i analizy informacji na temat preferencji, potrzeb i zachowań klientów.
 2. Marketing Mix – miksu marketingowego, kombinacja różnych elementów marketingowych, takich jak produkt, cena, promocja i dystrybucja.
 3. Market Segmentation – segmentacja rynku, podział rynku na mniejsze grupy klientów o podobnych cechach i potrzebach.
 4. Marketing Strategy – strategia marketingowa, plan działania mający na celu osiągnięcie określonych celów marketingowych.
 5. Merchandising – merchandising, działania związane z prezentacją produktów w sklepie w sposób atrakcyjny dla klientów.
 6. Mass Marketing – marketing masowy, strategia skierowana do szerokiego rynku z jednym jednolitym przekazem.
 7. Mobile Marketing – marketing mobilny, działania marketingowe dostosowane do urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.
 8. Marketing Automation – automatyzacja marketingu, wykorzystanie narzędzi i technologii do automatyzacji procesów marketingowych.
 9. Multi-Channel Marketing – marketing wielokanałowy, wykorzystanie różnych kanałów komunikacji, takich jak telewizja, internet, prasa, do promocji produktów.
 10. Marketing Funnel – lejek marketingowy, model reprezentujący etapy konwersji klientów, od zainteresowania do zakupu.
 11. Market Share – udział w rynku, procentowy udział danej firmy w ogólnym rynku danego produktu lub usługi.
 12. Marketing Campaign – kampania marketingowa, zintegrowane działania promocyjne realizowane w określonym czasie i obszarze.
 13. Market Positioning – pozycjonowanie na rynku, sposób, w jaki firma chce być postrzegana przez klientów na tle konkurencji.
 14. Marketing Budget – budżet marketingowy, kwota przeznaczona na działania marketingowe w określonym okresie.
 15. Marketing Communications – komunikacja marketingowa, przekazywanie informacji o firmie, produktach lub usługach do klientów.
 16. Marketing Collateral – materiały marketingowe, druki promocyjne, broszury, ulotki i inne materiały reklamowe.
 17. Marketing Plan – plan marketingowy, dokument zawierający cele, strategie i działania marketingowe firmy.
 18. Marketing Mix – miksu marketingowego, kombinacja różnych elementów marketingowych, takich jak produkt, cena, promocja i dystrybucja.
 19. Market Segmentation – segmentacja rynku, podział rynku na mniejsze grupy klientów o podobnych cechach i potrzebach.
 20. Marketing Strategy – strategia marketingowa, plan działania mający na celu osiągnięcie określonych celów marketingowych.
 21. Merchandising – merchandising, działania związane z prezentacją produktów w sklepie w sposób atrakcyjny dla klientów.
 22. Mass Marketing – marketing masowy, strategia skierowana do szerokiego rynku z jednym jednolitym przekazem.
 23. Mobile Marketing – marketing mobilny, działania marketingowe dostosowane do urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.
 24. Marketing Automation – automatyzacja marketingu, wykorzystanie narzędzi i technologii do automatyzacji procesów marketingowych.
 25. Multi-Channel Marketing – marketing wielokanałowy, wykorzystanie różnych kanałów komunikacji, takich jak telewizja, internet, prasa, do promocji produktów.
 26. Marketing Funnel – lejek marketingowy, model reprezentujący etapy konwersji klientów, od zainteresowania do zakupu.
 27. Market Share – udział w rynku, procentowy udział danej firmy w ogólnym rynku danego produktu lub usługi.
 28. Marketing Campaign – kampania marketingowa, zintegrowane działania promocyjne realizowane w określonym czasie i obszarze.
 29. Market Positioning – pozycjonowanie na rynku, sposób, w jaki firma chce być postrzegana przez klientów na tle konkurencji.
 30. Marketing Budget – budżet marketingowy, kwota przeznaczona na działania marketingowe w określonym okresie.
 31. Marketing Communications – komunikacja marketingowa, przekazywanie informacji o firmie, produktach lub usługach do klientów.
 32. Marketing Collateral – materiały marketingowe, druki promocyjne, broszury, ulotki i inne materiały reklamowe.
 33. Marketing Plan – plan marketingowy, dokument zawierający cele, strategie i działania marketingowe firmy.
 34. Market Entry – wejście na rynek, proces wprowadzenia nowego produktu lub marki na rynek.
 35. Market Demand – popyt rynkowy, ilość produktów lub usług, które klienci chcą nabyć w danym okresie.
 36. Market Economy – gospodarka rynkowa, system gospodarczy, w którym podaż i popyt regulują ceny i alokację zasobów.
 37. Marketing Intelligence – inteligencja marketingowa, zbieranie i analiza danych na temat rynku i konkurencji w celu podejmowania lepszych decyzji marketingowych.
 38. Marketing Asset – aktywo marketingowe, wszelkie zasoby, które przynoszą korzyści w działaniach marketingowych.
 39. Market Leader – lider rynku, firma, która zajmuje wiodącą pozycję na rynku w swojej branży.
 40. Marketing Objective – cel marketingowy, określony rezultat, jaki firma chce osiągnąć w działaniach marketingowych.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy