Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: L

 1. Lead – potencjalny klient, osoba lub firma wykazująca zainteresowanie produktem lub usługą.
 2. Lead Generation – generowanie potencjalnych klientów, działania mające na celu zdobycie nowych kontaktów.
 3. Landing Page – strona docelowa, specjalnie zaprojektowana strona internetowa, na którą kierowani są użytkownicy w celu uzyskania konwersji.
 4. Loyalty Program – program lojalnościowy, strategia marketingowa polegająca na nagradzaniu stałych klientów.
 5. Lifetime Value (LTV) – wartość klienta w ciągu jego życia, przewidywane zyski od klienta przez cały okres współpracy.
 6. Low Hanging Fruit – niska wisienka, łatwe do zdobycia szanse na sprzedaż lub konwersję.
 7. Lead Magnet – magnes na potencjalnych klientów, darmowa oferta lub materiał, służący do przyciągnięcia leadów.
 8. Lead Nurturing – pielęgnacja leadów, proces budowania i podtrzymywania relacji z potencjalnymi klientami w celu konwersji.
 9. Long Tail Keywords – długie frazy kluczowe, bardziej szczegółowe i rzadziej wyszukiwane terminy w porównaniu z popularnymi słowami kluczowymi.
 10. Loss Leader – produkt-sztandar, produkt oferowany po bardzo atrakcyjnej cenie w celu przyciągnięcia klientów.
 11. Local SEO – lokalna optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, działania związane z promocją firmy w określonym regionie.
 12. Link Building – budowanie linków, strategia zdobywania linków z innych witryn w celu poprawy pozycji w wynikach wyszukiwania.
 13. Lead Scoring – ocena leadów, proces przypisywania punktów potencjalnym klientom na podstawie ich aktywności, zachowań i demografii.
 14. Loss Prevention – zapobieganie stratom, działania podejmowane w celu minimalizacji strat związanych z kradzieżami lub uszkodzeniami produktów.
 15. Local Marketing – marketing lokalny, działania promocyjne skierowane do lokalnej społeczności.
 16. Lead Time – czas realizacji zamówienia, czas między złożeniem zamówienia a dostawą produktu lub usługi.
 17. Lead Qualification – kwalifikacja leadów, proces określania, czy potencjalny klient jest odpowiedni do konwersji.
 18. Landing Page Optimization – optymalizacja strony docelowej, działania mające na celu poprawę konwersji na stronie docelowej.
 19. Local Search – lokalne wyszukiwanie, poszukiwanie informacji na temat lokalnych firm i usług w określonym regionie.
 20. Loss Ratio – wskaźnik szkodowości, stosunek wartości szkód do sumy składek ubezpieczeniowych.
 21. Lead Source – źródło leadu, miejsce, skąd pochodził potencjalny klient, np. wyszukiwarka, reklama, konferencja.
 22. Lead Conversion Rate – wskaźnik konwersji leadów, procent leadów, które stały się klientami.
 23. Low Budget Marketing – marketing niskobudżetowy, działania promocyjne realizowane przy ograniczonym budżecie.
 24. Local Listing – lokalny wpis, informacje o firmie widoczne w usługach mapowych i katalogach lokalnych.
 25. Lead Management – zarządzanie leadami, proces śledzenia, kwalifikowania i konwertowania potencjalnych klientów.
 26. Latent Demand – popyt ukryty, istniejący, ale jeszcze nie wyrażony popyt na produkt lub usługę.
 27. Lead Funnel – lejek leadów, model reprezentujący proces konwersji potencjalnych klientów na klientów płatnych.
 28. Landing Page Conversion Rate – wskaźnik konwersji strony docelowej, procent użytkowników, którzy dokonują konwersji na stronie docelowej.
 29. Low-Cost Strategy – strategia niskich kosztów, podejście oparte na minimalizacji kosztów produkcji i dystrybucji.
 30. Lead Retrieval – pozyskiwanie leadów, proces zbierania danych kontaktowych potencjalnych klientów na wydarzeniach i targach.
 31. Loss Aversion – unikanie strat, tendencja klientów do bardziej negatywnego postrzegania strat niż korzyści.
 32. Lifetime Customer Value (LCV) – wartość klienta na przestrzeni życia, całkowite zyski od klienta przez cały okres współpracy.
 33. Lead Engagement – zaangażowanie leadów, interakcje i aktywności potencjalnych klientów związane z marką.
 34. Lead Magnet – magnes na potencjalnych klientów, darmowa oferta lub materiał, służący do przyciągnięcia leadów.
 35. Lead Nurturing – pielęgnacja leadów, proces budowania i podtrzymywania relacji z potencjalnymi klientami w celu konwersji.
 36. Long Tail Keywords – długie frazy kluczowe, bardziej szczegółowe i rzadziej wyszukiwane terminy w porównaniu z popularnymi słowami kluczowymi.
 37. Loss Leader – produkt-sztandar, produkt oferowany po bardzo atrakcyjnej cenie w celu przyciągnięcia klientów.
 38. Local SEO – lokalna optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, działania związane z promocją firmy w określonym regionie.
 39. Link Building – budowanie linków, strategia zdobywania linków z innych witryn w celu poprawy pozycji w wynikach wyszukiwania.
 40. Lead Scoring – ocena leadów, proces przypisywania punktów potencjalnym klientom na podstawie ich aktywności, zachowań i demografii.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy