Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: K

 1. Key Account – kluczowy klient, najważniejszy klient firmy lub przedsiębiorstwa.
 2. Key Performance Indicator (KPI) – kluczowy wskaźnik efektywności, miara wydajności w realizacji celów biznesowych.
 3. Key Opinion Leader (KOL) – kluczowy lider opinii, osoba z dużym wpływem w danej branży lub społeczności.
 4. Keyword – słowo kluczowe, termin używany w wyszukiwarkach internetowych do znalezienia odpowiednich treści.
 5. Keyword Density – gęstość słów kluczowych, stosunek liczby wystąpień słowa kluczowego do liczby wszystkich słów na stronie internetowej.
 6. Keyword Research – badanie słów kluczowych, proces identyfikacji i analizy słów kluczowych używanych przez użytkowników w wyszukiwarkach.
 7. Key Differentiator – kluczowy element różnicujący, cecha, która wyróżnia produkt lub usługę na tle konkurencji.
 8. Key Stakeholder – kluczowy interesariusz, osoba lub grupa mająca istotny wpływ na sukces firmy.
 9. Key Success Factor (KSF) – kluczowy czynnik sukcesu, element lub działanie niezbędne do osiągnięcia celów organizacji.
 10. Key Trend – kluczowy trend, główna tendencja w danej branży lub rynku.
 11. Kiosk – kiosk, mały punkt handlowy lub informacyjny, często automatyczny.
 12. Knowledge Base – baza wiedzy, zbiór informacji i porad dotyczących produktu lub usługi.
 13. Kickback – łapówka, nielegalne płatności lub korzyści finansowe za odbycie transakcji.
 14. Knockoff – podróbka, produkt będący nieautoryzowaną kopią oryginalnego produktu.
 15. Kitting – zestawienie, proces łączenia kilku produktów w jedną paczkę lub zestaw.
 16. Key Driver – kluczowy czynnik, czynnik mający decydujący wpływ na określony wynik lub zachowanie.
 17. Key Person of Influence (KPI) – kluczowa osoba wpływowa, osoba ciesząca się dużym autorytetem i pozycją w branży.
 18. Key Message – kluczowa wiadomość, główna treść lub przekaz reklamowy.
 19. Key Account Management – zarządzanie kluczowymi klientami, strategia i działania związane z obsługą najważniejszych klientów firmy.
 20. Keynote Speaker – prelegent inauguracyjny, główny mówca na konferencji lub wydarzeniu.
 21. Key User – kluczowy użytkownik, osoba odpowiedzialna za testowanie i wykorzystanie produktu przed jego wdrożeniem.
 22. KPI Dashboard – panel KPI, narzędzie do śledzenia i wizualizacji kluczowych wskaźników efektywności.
 23. Key Driver Analysis – analiza kluczowych czynników, badanie czynników wpływających na sukces lub porażkę firmy.
 24. Knockdown Price – cena wyprzedażowa, bardzo niska cena, często tymczasowa.
 25. Key Risk Indicator (KRI) – kluczowy wskaźnik ryzyka, miara potencjalnych zagrożeń dla organizacji.
 26. Key Takeaway – kluczowa myśl, najważniejsza informacja lub wniosek wynikający z prezentacji lub treści.
 27. Keyword Stuffing – nadmiar słów kluczowych, nadużywanie słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania.
 28. Keynote Address – przemówienie inauguracyjne, wystąpienie otwierające lub podsumowujące wydarzenie.
 29. Key Account Executive – kluczowy przedstawiciel handlowy, osoba odpowiedzialna za obsługę kluczowych klientów.
 30. KPI Tracking – śledzenie wskaźników efektywności, monitorowanie wyników kluczowych wskaźników w czasie.
 31. Key Opinion Consumer (KOC) – kluczowy konsument opinii, osoba z dużym wpływem wśród innych konsumentów.
 32. Keynote Lecture – wykład inauguracyjny, wykład wiodącego eksperta w danej dziedzinie.
 33. Key Account Plan – plan obsługi kluczowych klientów, strategia działania wobec kluczowych klientów firmy.
 34. Keynote Address – przemówienie inauguracyjne, wystąpienie otwierające lub podsumowujące wydarzenie.
 35. KPI Dashboard – panel KPI, narzędzie do śledzenia i wizualizacji kluczowych wskaźników efektywności.
 36. Key Driver Analysis – analiza kluczowych czynników, badanie czynników wpływających na sukces lub porażkę firmy.
 37. Knockdown Price – cena wyprzedażowa, bardzo niska cena, często tymczasowa.
 38. Key Risk Indicator (KRI) – kluczowy wskaźnik ryzyka, miara potencjalnych zagrożeń dla organizacji.
 39. Key Takeaway – kluczowa myśl, najważniejsza informacja lub wniosek wynikający z prezentacji lub treści.
 40. Keyword Stuffing – nadmiar słów kluczowych, nadużywanie słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy