Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: J

 1. Joint Venture – wspólne przedsięwzięcie, współpraca dwóch lub więcej firm w celu osiągnięcia wspólnego celu.
 2. Jobber – pośrednik, dostawca hurtowy, który sprzedaje swoje produkty innym detalicznym sklepom.
 3. Jingle – dżingiel, krótka melodia lub slogan używany w reklamie radiowej lub telewizyjnej.
 4. Jargon – żargon, specjalistyczny język lub terminologia używana w danej branży.
 5. Just-in-Time (JIT) – dostawa na czas, metoda zarządzania zapasami, która polega na otrzymywaniu produktów dokładnie wtedy, gdy są potrzebne do produkcji lub sprzedaży.
 6. J-curve – krzywa J, model reprezentujący krótkoterminowy spadek, a następnie gwałtowny wzrost sprzedaży lub zysków.
 7. Jackpotting – wygrana główna, nawiązanie do spektakularnego sukcesu kampanii marketingowej lub sprzedażowej.
 8. JIT Inventory – magazynowanie na czas, minimalizacja zapasów w celu zminimalizowania kosztów.
 9. Jobber Markup – marża pośrednika, dodatek do kosztu produktu, który umożliwia pośrednikowi uzyskanie zysku.
 10. JIC (Joint Industry Coupon) – kupon zbiorczy, kupon promocyjny stosowany przez kilka firm jednocześnie.
 11. Juxtaposition – zestawienie obok siebie, umieszczenie dwóch elementów w bliskim związku, aby wywołać określone skojarzenia lub efekt.
 12. Jump Page – strona skoku, strona, na którą użytkownik jest przekierowywany przed osiągnięciem docelowego miejsca.
 13. Journal – dziennik, czasopismo branżowe zawierające artykuły na temat danej dziedziny.
 14. Jumbo Ad – olbrzymia reklama, reklama o dużym rozmiarze i wyrazistej formie.
 15. Job Title – nazwa stanowiska, określenie roli lub funkcji zawodowej danej osoby w firmie.
 16. Job Description – opis stanowiska, dokument opisujący zadania i wymagania związane z danym stanowiskiem pracy.
 17. Just Noticeable Difference (JND) – zauważalna różnica, minimalna różnica w produkcie lub cenie, która jest zauważalna przez klienta.
 18. Jamming – zator, zakłócenie sygnału reklamowego lub komunikacyjnego przez konkurencję.
 19. Jump Ball – „skok” do konkurencji, strategia polegająca na próbie zdobycia klienta przed konkurentem.
 20. Jury of Executive Opinion – sąd opinii wykonawców, metoda prognozowania, w której opinie kierownictwa są wykorzystywane do szacowania przyszłych wyników.
 21. Jitter – zmienny, nieregularny czas odpowiedzi na sygnały lub akcje klienta.
 22. JIT Delivery – dostawa na czas, terminowa dostawa produktów lub usług klientowi.
 23. J-Coupon – kupon J, kupon promocyjny o wyjątkowo atrakcyjnej ofercie.
 24. Jargonism – żargonizm, specyficzne wyrażenie lub zwrot używane w danej branży.
 25. Job Market – rynek pracy, popyt i podaż miejsc pracy i pracowników.
 26. JICNARS (Joint Industry Committee on National Audience Research in the United States) – wspólny komitet branżowy ds. badań publicznościowych na terenie Stanów Zjednoczonych.
 27. Jumper – przeskakujący klient, osoba, która często zmienia markę lub dostawcę.
 28. Juxtapose – zestawić obok siebie, porównywać dwa elementy lub idee, umieszczając je blisko siebie.
 29. Joint Demand – popyt wspólny, sytuacja, w której na korzyść jednego produktu lub usługi wpływa popyt na drugi produkt lub usługę.
 30. Junk Mail – przesyłka reklamowa, niechciana korespondencja promocyjna wysyłana pocztą.
 31. JICMAIL (Joint Industry Committee for Mail) – wspólny komitet branżowy ds. poczty reklamowej i jej badania.
 32. Jargon File – plik żargonowy, słownik lub zbiór specyficznych wyrażeń związanych z daną branżą lub społecznością.
 33. JIT Production – produkcja na czas, metoda produkcji, która minimalizuje zapasy i realizuje zamówienia na bieżąco.
 34. JICREG (Joint Industry Committee for Regional Press Research) – wspólny komitet branżowy ds. badań regionalnej prasy.
 35. J-Blog – blog J, blog prowadzony przez jednostkę organizacyjną lub pracownika firmy.
 36. JIT Marketing – marketing na czas, działania marketingowe dostosowane do bieżących potrzeb i trendów.
 37. JICWEBS (Joint Industry Committee for Web Standards) – wspólny komitet branżowy ds. standardów internetowych.
 38. Juggernaut – olbrzymi gracz, potężny konkurent lub firma dominująca na rynku.
 39. Jittery Market – rynkowy zmiennik, rynek charakteryzujący się dużymi i niestabilnymi fluktuacjami cenowymi.
 40. JICPOPS (Joint Industry Committee for Poster Audience Research) – wspólny komitet branżowy ds. badań publiczności plakatów.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy