Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: I

 1. Influencer Marketing – marketing influencerów, współpraca z osobami mającymi duży wpływ na swoich obserwujących w celu promowania produktów lub usług.
 2. Inbound Marketing – marketing przychodzący, strategia przyciągania klientów poprzez wartościowe treści i interakcje.
 3. Interactive Content – treści interaktywne, materiały, które angażują użytkowników do aktywnego uczestnictwa.
 4. Impression – wyświetlenie, jedno wyświetlenie reklamy lub treści przez użytkownika.
 5. Integrated Marketing – marketing zintegrowany, skoordynowane działania marketingowe na różnych kanałach.
 6. In-Store Promotion – promocja w sklepie, akcje marketingowe realizowane bezpośrednio w punkcie sprzedaży.
 7. In-App Advertising – reklama w aplikacji, promocja produktów lub usług w aplikacjach mobilnych.
 8. Inventory – zapas, ilość dostępnych produktów na stanie.
 9. Incentive – zachęta, bodziec lub nagroda mająca na celu zmotywowanie klienta do zakupu.
 10. In-Game Advertising – reklama w grach, umieszczanie treści reklamowych w środowisku gier komputerowych.
 11. Instant Gratification – natychmiastowe zadowolenie, szybkie satysfakcjonowanie potrzeb klientów.
 12. Image Advertising – reklama obrazkowa, działania promocyjne skoncentrowane na kreowaniu pozytywnego wizerunku marki.
 13. In-Person Selling – sprzedaż osobista, bezpośrednie spotkanie z klientem w celu przedstawienia oferty.
 14. Internet of Things (IoT) – Internet rzeczy, sieć urządzeń, które mogą komunikować się i współdziałać z siecią.
 15. Initial Public Offering (IPO) – pierwsza oferta publiczna akcji, wprowadzenie spółki na giełdę.
 16. Inbound Sales – sprzedaż przychodząca, metoda sprzedaży oparta na zrozumieniu potrzeb klienta i dostarczaniu wartości.
 17. Informational Content – treści informacyjne, materiały dostarczające wiedzy i informacji o branży lub produktach.
 18. Internal Marketing – marketing wewnętrzny, działania promocyjne skierowane do pracowników firmy w celu budowania kultury organizacyjnej.
 19. Informed Consent – świadoma zgoda, zgoda klienta na otrzymywanie materiałów marketingowych lub przetwarzanie danych osobowych po odpowiednim poinformowaniu.
 20. Incidental Purchases – przypadkowe zakupy, zakupy dokonywane bez wcześniejszego planowania.
 21. Inflation – inflacja, wzrost cen towarów i usług w czasie.
 22. Interstitial Ad – reklama międzytreściowa, wyświetlana między dwoma stronami lub etapami interakcji.
 23. Incentive Program – program motywacyjny, działania skierowane na zachęcenie klientów do określonych działań.
 24. In-Stream Ad – reklama w strumieniu, wyświetlana podczas transmisji wideo lub audio.
 25. Incremental Sales – sprzedaż przyrostowa, dodatkowa sprzedaż generowana dzięki określonej akcji marketingowej.
 26. Intranet – intranet, prywatna sieć wewnętrzna firmy, używana do komunikacji i dzielenia się informacjami.
 27. Interactive Marketing – marketing interaktywny, działania marketingowe, które angażują klientów do interakcji z marką.
 28. Impulse Buying – zakupy impulsywne, spontaniczne zakupy dokonywane bez wcześniejszego planowania.
 29. In-House – wewnętrzny, działania wykonywane wewnątrz firmy, bez zewnętrznych dostawców.
 30. Internet Marketing – marketing internetowy, działania promocyjne realizowane w środowisku online.
 31. Inertia – bezwładność zakupowa, tendencja klientów do pozostawania lojalnymi wobec dotychczasowego dostawcy.
 32. Influencer – influencer, osoba posiadająca duży wpływ na swoją publiczność w mediach społecznościowych.
 33. In-Depth Interview – wywiad pogłębiony, technika badawcza, która pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowych odpowiedzi od respondentów.
 34. Installment Payment – płatność ratalna, rozłożenie płatności na kilka rat.
 35. Interactive Voice Response (IVR) – interaktywny system głosowy, automatyczny system obsługi klienta za pomocą głosu.
 36. Internet Service Provider (ISP) – dostawca usług internetowych, firma świadcząca dostęp do internetu dla użytkowników.
 37. Inventory Management – zarządzanie zapasami, kontrola i optymalizacja poziomu zapasów w magazynie.
 38. Intangible Product – produkt niematerialny, produkt, który nie ma fizycznej postaci, np. usługi, ubezpieczenia.
 39. Integrated Campaign – zintegrowana kampania, działania marketingowe obejmujące różne kanały i narzędzia.
 40. Inbound Link – link przychodzący, link na zewnętrznej stronie prowadzący do danej witryny.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy