Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: H

 1. Hashtag – hasztag, słowo kluczowe poprzedzone znakiem #, używane do znakowania i kategoryzowania treści na mediach społecznościowych.
 2. Headline – nagłówek, tytuł lub krótki tekst przyciągający uwagę w reklamie lub treści.
 3. High-Touch Sales – sprzedaż wysokiego dotyku, osobiste podejście do klienta i budowanie relacji.
 4. Hit – trafienie, pojedyncze odwiedzenie strony internetowej.
 5. Hyperlocal – hiperlokalny, skoncentrowany na bardzo konkretnym obszarze geograficznym.
 6. Hub – centrum, miejsce, gdzie gromadzone są różne informacje lub zasoby.
 7. Hybrid Cloud – chmura hybrydowa, połączenie chmury prywatnej i publicznej w jednej infrastrukturze.
 8. Hybrid Model – model hybrydowy, mieszanie różnych strategii lub modeli biznesowych.
 9. Hype – szum, duża ilość publicznej uwagi wokół danego produktu lub wydarzenia.
 10. High-Volume Sales – sprzedaż na dużą skalę, duża liczba transakcji w krótkim czasie.
 11. Hook – haczyk, atrakcyjny element lub oferta przyciągająca uwagę klienta.
 12. Hierarchy of Needs – hierarchia potrzeb, teoria zakładająca, że ludzie dążą do zaspokojenia podstawowych potrzeb przed przechodzeniem do tych wyższych.
 13. House List – lista własna, baza danych klientów lub potencjalnych klientów firmy.
 14. HTML Email – e-mail w formacie HTML, zawierający elementy graficzne i interaktywne.
 15. Hook Model – model haczyka, strategia wykorzystująca psychologię użytkowników do wciągnięcia ich w długoterminową interakcję z produktem lub usługą.
 16. Hurdle Rate – stopa dyskonta, minimalna stopa zwrotu, której firma oczekuje od inwestycji.
 17. Housewares – wyposażenie wnętrz, akcesoria domowe i elementy wyposażenia.
 18. Humor Marketing – marketing humorystyczny, wykorzystanie elementów humoru w reklamie i treściach.
 19. Hosted Content – treści hostowane, treści udostępniane na zewnętrznych platformach lub serwisach.
 20. Handout – ulotka, materiały informacyjne lub reklamowe rozdawane potencjalnym klientom.
 21. Hot Leads – gorące potencjalne klienty, osoby wykazujące wysokie zainteresowanie produktem lub usługą.
 22. Hard Sell – agresywna sprzedaż, wykorzystanie presji w celu namówienia klienta do zakupu.
 23. High-End – produkt lub usługa wysokiej jakości i ceny, kierowane do ekskluzywnej grupy klientów.
 24. Hybrid Event – wydarzenie hybrydowe, połączenie wydarzenia fizycznego i wirtualnego.
 25. Hotspot – punkt dostępu, obszar zwiększonej aktywności lub popularności na stronie internetowej.
 26. Horizontal Market – rynek poziomy, branża lub rynek obejmujący szeroki zakres różnych sektorów.
 27. Holding Page – strona przytrzymująca, tymczasowa strona informacyjna w oczekiwaniu na pełne wdrożenie.
 28. High-Yield Marketing – marketing o wysokiej wydajności, taktyki marketingowe skupione na pozyskiwaniu klientów z wysoką wartością dla firmy.
 29. HubSpot – popularny system automatyzacji marketingu i zarządzania relacjami z klientami (CRM).
 30. Hosted Buyer – kupujący gościnny, specjalny typ wydarzenia targowego, gdzie wystawcy spotykają się z wcześniej wyselekcjonowanymi potencjalnymi klientami.
 31. Hypertargeting – hipertargetowanie, bardzo precyzyjne targetowanie reklam na małe grupy odbiorców.
 32. Help Desk – biuro obsługi klienta, miejsce, gdzie klienci otrzymują pomoc techniczną lub wsparcie.
 33. High Net Worth Individuals (HNWI) – osoby o wysokich dochodach i znacznej wartości majątku.
 34. Hard Bounce – odrzut trwały, e-mail, który nie może być dostarczony do odbiorcy z powodu trwałego problemu, np. nieistniejącego adresu e-mail.
 35. Horizontal Integration – integracja pozioma, strategia łączenia się z konkurencyjnymi firmami działającymi w tej samej branży.
 36. Hit Rate – wskaźnik trafienia, procent udanych prób sprzedaży.
 37. Handwritten Note – notatka odręczna, spersonalizowana wiadomość napisana ręcznie do klienta.
 38. Holographic Projection – projekcja holograficzna, technologia projekcji obrazu w trójwymiarowej formie.
 39. Hard-Dollar Cost – koszt bezpośredni, łatwo mierzalny i określony koszt reklamy lub promocji.
 40. Help Content – treści pomocy, materiały edukacyjne lub instrukcje dotyczące produktu lub usługi.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy