Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: G

 1. Guerrilla Marketing – marketing partyzancki, nietradycyjne i kreatywne działania promocyjne.
 2. Gamification – gamifikacja, wykorzystanie elementów gier do zachęcenia klientów do interakcji.
 3. Geotargeting – geolokalizacja, targetowanie reklam na podstawie lokalizacji geograficznej.
 4. Google Ads – reklamy Google, platforma reklamowa Google’a.
 5. Generation Z – pokolenie Z, grupa osób urodzonych po 1997 roku.
 6. Growth Hacking – growth hacking, strategie i taktyki szybkiego wzrostu firmy.
 7. Gross Margin – marża brutto, różnica między przychodami a kosztami bezpośrednimi produktu lub usługi.
 8. Green Marketing – marketing ekologiczny, promowanie produktów lub usług o mniejszym wpływie na środowisko.
 9. Group Buying – zakupy grupowe, grupa klientów kupujących razem w celu uzyskania większych rabatów.
 10. Gift with Purchase – prezent przy zakupie, dodatkowy produkt lub usługa oferowane klientowi w zamian za zakup.
 11. Global Marketing – marketing globalny, promocja produktów na międzynarodowych rynkach.
 12. Gamified Ads – reklamy z elementami gier, które angażują użytkowników w interakcję.
 13. Gatekeeper – strażnik bramy, osoba kontrolująca dostęp do kluczowych decydentów w firmie.
 14. Growth Rate – wskaźnik wzrostu, procentowy przyrost liczby klientów lub sprzedaży w określonym okresie.
 15. Group Dynamics – dynamika grupy, wzajemne relacje i zachowania w grupie klientów.
 16. Globalization – globalizacja, proces ekspansji firm na rynki międzynarodowe.
 17. Greenwashing – greenwashing, nieuczciwe twierdzenia o przyjazności środowiskowej produktów lub działań.
 18. Gross Sales – sprzedaż brutto, całkowita wartość sprzedanych produktów lub usług.
 19. Guest Blogging – blogowanie gościnne, publikowanie treści na stronach innych firm w celu zwiększenia zasięgu.
 20. Gross Profit – zysk brutto, różnica między przychodami a kosztami bezpośrednimi produktów lub usług.
 21. Guerilla Advertising – reklama partyzancka, nietypowe i zaskakujące akcje reklamowe.
 22. GenPop – populacja ogólna, ogólna grupa ludzi, którzy mogą stanowić docelowy rynek.
 23. Goal Conversion Rate – wskaźnik konwersji celu, procent użytkowników, którzy osiągnęli zamierzony cel (np. zakup).
 24. Gross Rating Point (GRP) – bruto punkt ratingowy, miara oglądalności reklam telewizyjnych lub radiowych.
 25. Guerrilla PR – public relations partyzanckie, nietradycyjne strategie PR.
 26. Group Messaging – wiadomości grupowe, komunikacja z kilkoma klientami jednocześnie.
 27. Growth Marketing – marketing wzrostu, strategie skoncentrowane na szybkim wzroście firmy.
 28. Google Analytics – narzędzie do analizy danych i zachowań użytkowników na stronach internetowych.
 29. Going Public – wejście na giełdę, proces przekształcenia firmy w spółkę akcyjną notowaną na giełdzie.
 30. Guaranteed Returns – gwarantowany zwrot, obietnica zwrotu pieniędzy, jeśli klient nie będzie zadowolony.
 31. Global Sourcing – globalne pozyskiwanie, proces znalezienia dostawców z różnych części świata.
 32. Group Discount – zniżka grupowa, rabat dla grupy klientów lub firm.
 33. Gap Analysis – analiza luki, porównanie rzeczywistych wyników z oczekiwanymi celami.
 34. Gift Card – karta podarunkowa, formularz zapłaty z góry, który można wykorzystać do zakupów w sklepie.
 35. Gross Adds – brutto dodania, liczba nowych klientów lub subskrybentów w określonym okresie.
 36. Global Brand – marka globalna, znana i rozpoznawalna na całym świecie.
 37. Geographic Segmentation – segmentacja geograficzna, podział rynku na podstawie lokalizacji geograficznej.
 38. Google My Business – narzędzie Google, umożliwiające firmom zarządzanie informacjami w wynikach wyszukiwania Google.
 39. Growth Potential – potencjał wzrostu, zdolność firmy do rozwijania się na rynku.
 40. Gamified Loyalty Program – program lojalnościowy z elementami gier, który zachęca klientów do częstszych zakupów.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy