Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: F

 1. Feedback – informacja zwrotna, opinie klientów o produkcie lub usłudze.
 2. Funnel – lejek, model zakupowy obejmujący różne etapy od zainteresowania do zakupu.
 3. Frequency – częstotliwość, liczba powtórzeń reklamy w danym okresie.
 4. Focus Group – grupa fokusowa, mała grupa klientów używana do zbierania opinii na temat produktu lub usługi.
 5. Friction – tarcie, wszelkie trudności lub przeszkody utrudniające proces zakupowy klienta.
 6. Forecasting – prognozowanie, szacowanie przyszłych wyników sprzedaży lub trendów.
 7. Feature – cecha, atrybut lub funkcja produktu, która przynosi korzyści klientowi.
 8. Freemium – model biznesowy, w którym podstawowa wersja produktu jest darmowa, a za dodatkowe funkcje klient płaci.
 9. Fulfillment – realizacja, proces wypełniania i dostarczania zamówień.
 10. Focus – skupienie, koncentracja na określonej grupie klientów lub produkcie.
 11. Format – format reklamy, na przykład tekst, grafika, wideo itp.
 12. Forecast – prognoza, przewidywanie wyników lub trendów rynkowych.
 13. Flash Sale – wyprzedaż błyskawiczna, krótka promocja z dużymi rabatami.
 14. Follower – obserwujący, osoba lub konto śledzące markę w mediach społecznościowych.
 15. Frequency Capping – ograniczenie częstotliwości wyświetlania reklamy danemu użytkownikowi w określonym okresie.
 16. Feedback Loop – cykl informacyjny, proces uzyskiwania informacji zwrotnych i wprowadzania zmian.
 17. Flanker Brand – marka flankująca, marka wprowadzona na rynek w celu wzmocnienia pozycji głównej marki.
 18. Foot Traffic – ruch pieszych, liczba osób odwiedzających sklep lub lokalizację.
 19. Full-Service Agency – agencja pełnoobsługowa, świadcząca szeroki zakres usług marketingowych.
 20. Follow-Up – kontynuacja, dalsze działania po zakończeniu interakcji z klientem.
 21. Flagship Store – główny sklep, najważniejsza lokalizacja lub sklep w sieci.
 22. Feature Creep – nadmiar cech, dodawanie nadmiernych funkcji, które mogą przeciążać produkt.
 23. Flat Rate – stała opłata, jednolita cena za produkt lub usługę.
 24. Franchise – franczyza, model biznesowy, w którym firma udziela licencji innym przedsiębiorcom na używanie jej znaku towarowego i sprzedaż produktów lub usług.
 25. Fear of Missing Out (FOMO) – lęk przed przegapieniem, tęsknota za tym, czego nie można doświadczyć.
 26. Face-to-Face Selling – sprzedaż twarzą w twarz, osobiście prezentowanie produktów lub usług klientom.
 27. Front-End – przednia strona, interfejs użytkownika lub część aplikacji widoczna dla klienta.
 28. False Advertising – fałszywa reklama, wprowadzające w błąd praktyki marketingowe.
 29. Feature Benefit – korzyść z cechy, wyjaśnienie, jak dana cecha rozwiązuje problem klienta.
 30. Fair Trade – sprawiedliwy handel, model biznesowy, który promuje uczciwe warunki handlu z producentami w krajach rozwijających się.
 31. Flash Mob – akcja spontaniczna, nagłe zgromadzenie ludzi w określonym miejscu i czasie w celu wspólnej aktywności promocyjnej.
 32. Free Trial – darmowy okres próbny, możliwość przetestowania produktu lub usługi przed zakupem.
 33. Flow – płynność, stan zaangażowania klienta w zadanie, proces zakupowy lub treści.
 34. Flat Design – płaski design, styl graficzny charakteryzujący się brakiem cieni i gradientów.
 35. Fulfillment Center – centrum realizacji zamówień, miejsce przetwarzania i wysyłania zamówień.
 36. Fragmentation – fragmentacja, podział rynku na mniejsze i bardziej zróżnicowane segmenty.
 37. Frequency Marketing – marketing częstotliwościowy, program lojalnościowy nagradzający częste zakupy.
 38. Feature Set – zestaw cech, lista funkcji produktu lub usługi.
 39. Fraud – oszustwo, nieuczciwe praktyki w zakresie marketingu lub sprzedaży.
 40. Flexibility – elastyczność, zdolność do dostosowania działań marketingowych do zmieniających się warunków rynkowych.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy