Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: E

 1. E-commerce – handel elektroniczny, sprzedaż produktów i usług przez internet.
 2. Email Marketing – marketing za pomocą e-maili, kampanie promocyjne wysyłane do klientów.
 3. Engagement – zaangażowanie klientów, interakcja z marką lub treściami marketingowymi.
 4. E-book – książka elektroniczna, cyfrowa forma publikacji.
 5. Exit Intent Popup – okienko pop-up wyświetlane na stronie, gdy użytkownik wykazuje intencję opuszczenia witryny.
 6. Earned Media – osiągnięte media, pozytywne opinie lub wzmianki o marce uzyskane dzięki działaniom innych osób.
 7. Ephemeral Content – treści przemijające, np. Stories na Instagramie, które po pewnym czasie znikają.
 8. Evergreen Content – treści wieczne, stale aktualne i wartościowe przez dłuższy czas.
 9. Exit Rate – wskaźnik opuszczenia strony, procent użytkowników, którzy opuścili stronę po przeglądaniu kilku stron.
 10. Exclusive Offer – ekskluzywna oferta, dostępna tylko dla określonej grupy klientów.
 11. Eyetracking – technika śledzenia ruchu oczu, używana do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej.
 12. Exit Survey – ankieta wyjścia, badanie przyczyn opuszczenia strony internetowej przez użytkownika.
 13. Earned Value – wartość osiągnięta, wolumen osiągniętych celów marketingowych.
 14. Engagement Rate – wskaźnik zaangażowania, miara interakcji użytkowników z treściami na stronie.
 15. Empathy Marketing – marketing empatyczny, wykazanie zrozumienia i empatii wobec klientów.
 16. Experiential Marketing – marketing doświadczeniowy, kreowanie emocji i wrażeń u klientów.
 17. External Link – link zewnętrzny, link prowadzący do innej witryny.
 18. EdgeRank – algorytm Facebooka określający widoczność postów na stronie użytkowników.
 19. Early Adopters – pionierzy, pierwsi klienci, którzy przyjmują nowy produkt lub technologię.
 20. Exit Strategy – strategia wyjścia, planowanie zakończenia kampanii lub projektu.
 21. Email Automation – automatyzacja e-maili, automatyczne wysyłanie spersonalizowanych wiadomości na podstawie zachowań klientów.
 22. Email Funnel – lejek e-mailowy, sekwencja wiadomości e-mail kierowanych do klientów w celu konwersji.
 23. Exclusivity – ekskluzywność, ograniczenie dostępu do produktu lub oferty tylko dla wybranych klientów.
 24. Email Blast – masowe wysyłanie e-maili do dużej liczby odbiorców.
 25. Ephemeral Marketing – marketing przemijający, kampanie reklamowe ograniczone czasowo.
 26. Emotion Marketing – marketing emocjonalny, wywoływanie pozytywnych emocji u klientów w celu zwiększenia konwersji.
 27. External Analysis – analiza zewnętrzna, ocena czynników zewnętrznych wpływających na firmę lub rynek.
 28. Ethical Marketing – marketing etyczny, działania zgodne z zasadami moralnymi i społecznymi.
 29. Explainer Video – film edukacyjny, prezentujący produkt lub usługę w sposób zrozumiały dla klienta.
 30. Exit Link – link wyjścia, przekierowanie użytkownika do innej strony po kliknięciu.
 31. Email Newsletter – biuletyn e-mail, regularna wysyłka zaktualizowanych informacji dla subskrybentów.
 32. Expert Content – treści ekspertów, artykuły i materiały tworzone przez specjalistów w danej dziedzinie.
 33. Exit Popup – okienko pop-up wyświetlane, gdy użytkownik zamierza opuścić stronę internetową.
 34. Endorsement – poparcie, rekomendacja produktu lub marki przez znane osobistości lub influencerów.
 35. Engagement Marketing – marketing zaangażowania, budowanie długoterminowych relacji z klientami.
 36. Emotional Intelligence – inteligencja emocjonalna, zdolność rozumienia i kontrolowania własnych emocji oraz empatia wobec innych.
 37. Exploratory Research – badania eksploracyjne, wstępne badania mające na celu zrozumienie problemu.
 38. Entry Level – poziom wejściowy, najniższy poziom oferowany przez produkt lub usługę.
 39. Event Marketing – marketing wydarzeniowy, promocja marki na wydarzeniach i targach.
 40. Experience Economy – gospodarka doświadczeń, wartość kreowana poprzez oferowanie klientom niezapomnianych doświadczeń.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy