Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: D

 1. Demografia – badanie cech demograficznych populacji, takich jak wiek, płeć, status społeczny itp.
 2. Digital Marketing – marketing cyfrowy, promocja i reklama produktów lub usług za pomocą internetu i innych technologii cyfrowych.
 3. Direct Mail – bezpośrednia korespondencja reklamowa wysyłana pocztą tradycyjną.
 4. Data Analytics – analiza danych, wykorzystywanie danych w celu uzyskania informacji i wglądu w zachowania klientów.
 5. Database Marketing – marketing oparty na danych, wykorzystanie informacji o klientach do personalizacji komunikacji.
 6. Digital Strategy – strategia marketingu online i działań w środowisku cyfrowym.
 7. Direct Selling – sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż produktów bez pośrednictwa sklepu detalicznego.
 8. Distribution – dystrybucja, proces dostarczania produktów do klientów.
 9. Dynamic Content – treści dynamiczne, które dostosowują się do preferencji i zachowań użytkowników.
 10. Decentralized Marketing – zdecentralizowany marketing, kiedy różne oddziały lub jednostki organizacji prowadzą działania marketingowe niezależnie.
 11. Display Advertising – reklama graficzna, prezentowana na stronach internetowych.
 12. Door-to-Door Sales – sprzedaż od drzwi do drzwi, osobiste podejście do klienta w jego miejscu zamieszkania.
 13. Digital Footprint – cyfrowy ślad, informacje pozostawiane przez użytkownika w internecie.
 14. Domain Authority – autorytet domeny, miara jakości i zaufania danej strony internetowej.
 15. Data Mining – wydobywanie wartościowych informacji i wzorców z dużych zbiorów danych.
 16. Drip Marketing – metoda marketingowa, która dostarcza klientom stopniowo komunikaty w określonych odstępach czasu.
 17. Display Network – sieć reklamowa, gdzie reklamy są wyświetlane na stronach internetowych partnerskich.
 18. Dwell Time – czas przebywania użytkownika na danej stronie internetowej.
 19. Demand Generation – generowanie popytu, działania marketingowe mające na celu pobudzenie zainteresowania klientów.
 20. Dropshipping – model biznesowy, w którym sprzedawca nie ma fizycznego dostępu do towaru, a produkt wysyłany jest bezpośrednio od dostawcy do klienta.
 21. Data Segmentation – segmentacja danych, podział bazy danych na mniejsze grupy w celu lepszej personalizacji ofert.
 22. Digital Wallet – portfel cyfrowy, aplikacja umożliwiająca dokonywanie płatności przez smartfony.
 23. Direct Response – odpowiedź bezpośrednia, reakcja klienta na konkretną ofertę lub reklamę.
 24. Door Buster – agresywna promocja, przyciągająca klientów do sklepów na początku dnia lub sezonu.
 25. Drop-off Rate – wskaźnik rezygnacji, ilość osób, które przerywają proces zakupowy przed finalizacją zamówienia.
 26. Data Privacy – ochrona danych, dbanie o poufność i bezpieczeństwo danych klientów.
 27. Digital Signature – podpis cyfrowy, elektroniczna forma autoryzacji dokumentów.
 28. Direct Mail Marketing – marketing korespondencyjny, kampanie reklamowe realizowane za pomocą przesyłek pocztowych.
 29. Dual Distribution – podwójna dystrybucja, sprzedaż produktów przez różne kanały dystrybucji.
 30. Differentiation – różnicowanie, wyraźne wyróżnienie produktu lub marki na rynku.
 31. Disruptive Innovation – innowacja zakłócająca tradycyjne modele biznesowe lub rynek.
 32. Deficit Value – wartość deficytowa, wartość produktu w oczach klienta, którygo brakuje na rynku.
 33. Distribution Channel – kanał dystrybucji, środek, za pomocą którego produkt jest dostarczany do klienta.
 34. Decision Maker – osoba podejmująca decyzję o zakupie produktu lub usługi.
 35. Data Visualization – wizualizacja danych, prezentacja informacji za pomocą grafik i wykresów.
 36. Dynamic Pricing – dynamiczne ceny, elastyczne dostosowywanie cen w czasie rzeczywistym w oparciu o różne czynniki.
 37. Domain Name – nazwa domeny, adres internetowy używany do identyfikacji stron internetowych.
 38. Diversification – dywersyfikacja, wprowadzanie nowych produktów lub działań, aby zmniejszyć ryzyko związane z konkretnym rynkiem.
 39. Direct Cost – koszt bezpośredni, koszty związane bezpośrednio z produkcją lub sprzedażą produktów.
 40. Digital Advertising – reklama cyfrowa, promocja produktów lub usług za pomocą internetu i technologii cyfrowych.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy