Słownik pojęć marketingowych i sprzedażowych litera: B

 1. Branding – budowanie marki i kreowanie jej wizerunku.
 2. Brand Equity – wartość marki w oczach konsumentów.
 3. Brand Awareness – świadomość marki wśród konsumentów.
 4. Brand Loyalty – lojalność klientów wobec marki.
 5. Brand Ambassador – ambasador marki, osoba lub influencer promujący markę.
 6. B2B (Business-to-Business) – sprzedaż między firmami.
 7. B2C (Business-to-Consumer) – sprzedaż między firmą a konsumentem.
 8. Bounce Rate – współczynnik odrzutów, czyli procent użytkowników opuszczających stronę internetową po jednej stronie.
 9. Blogging – pisanie bloga w celu promocji marki lub produktów.
 10. Buyer Persona – fikcyjny profil idealnego klienta, oparty na badaniach rynku.
 11. Banner Ads – reklamy banerowe wyświetlane na stronach internetowych.
 12. Buzz Marketing – marketing polegający na wywoływaniu gorącego dyskursu wokół produktu lub marki.
 13. Backlink – link prowadzący z jednej strony internetowej do innej, używany w pozycjonowaniu SEO.
 14. Business Development – rozwój biznesu, działania zmierzające do zwiększenia zysków i rozwoju firmy.
 15. Behavioral Targeting – ukierunkowanie reklam na podstawie zachowań użytkowników.
 16. Black Hat SEO – nieetyczne metody optymalizacji stron internetowych w celu uzyskania wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania.
 17. Bounce Rate – współczynnik odrzutów, czyli procent użytkowników opuszczających stronę internetową po jednej stronie.
 18. Benchmarking – porównywanie wyników i działań firmy z najlepszymi praktykami branżowymi.
 19. Business-to-Government (B2G) – sprzedaż między firmą a sektorem publicznym.
 20. Buyer’s Journey – ścieżka, jaką pokonuje klient od początkowego zainteresowania do zakupu.
 21. Bulk Email – masowe wysyłanie e-maili do dużej liczby odbiorców.
 22. Bottom of the Funnel (BOFU) – dolna część lejka sprzedażowego, etap zakończenia transakcji.
 23. Brand Personality – osobowość marki, czyli zestaw cech i wartości przypisywanych marce.
 24. Business-to-Administration (B2A) – sprzedaż między firmą a administracją publiczną.
 25. Business-to-Influencer (B2I) – współpraca między firmą a influencerem w celu promocji produktów lub usług.
 26. Business-to-Platform (B2P) – model biznesowy polegający na sprzedaży produktów lub usług na platformie innej niż tradycyjna witryna sklepu.
 27. Buzzword – modne, atrakcyjne słowo używane w marketingu, czasem bez konkretnego znaczenia.
 28. Back-End – strona techniczna aplikacji lub strony internetowej, niewidoczna dla użytkowników.
 29. Business-to-Employee (B2E) – sprzedaż między firmą a jej pracownikami, np. w ramach programów korzyści.
 30. Behavioral Segmentation – segmentacja klientów na podstawie ich zachowań i preferencji.
 31. Business Plan – plan biznesowy, dokument zawierający cele, strategię i prognozy finansowe firmy.
 32. Brand Guidelines – wytyczne dotyczące używania logotypu, kolorów i innych elementów identyfikacji wizualnej marki.
 33. Big Data – ogromne zbiory danych, które można analizować w celu lepszego zrozumienia zachowań klientów.
 34. Blogosphere – świat blogów i blogerów w danej branży lub dziedzinie.
 35. Buy One Get One (BOGO) – promocja, w której klient otrzymuje drugi produkt za darmo po zakupie jednego.
 36. Business-to-Community (B2C) – relacje między firmą a lokalnymi społecznościami.
 37. Brand Extension – rozszerzenie marki na nowe produkty lub kategorie.
 38. Buyer’s Remorse – poczucie wątpliwości lub niezadowolenia po dokonaniu zakupu.
 39. Brick-and-Mortar – tradycyjny sklep fizyczny, w przeciwieństwie do sklepu internetowego.
 40. Business-to-Joint Venture (B2JV) – współpraca dwóch firm w celu realizacji wspólnego projektu.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy