Migracja Drupal 6 i 7 na Drupal 8 – jak przenieść stronę Drupal

Jak przekonują twórcy, Drupal 8 to rewolucyjny system wprowadzający wiele ulepszeń względem wersji 6. i 7. Jeżeli więc chcemy usprawnić działanie naszej strony internetowej, dodać do niej nowe funkcjonalności czy też poprawić strukturę danych, warto przenieść witrynę opartą o Drupal 6 i 7 na Drupal 8. Jak jednak przeprowadzić migrację?

Garść podstawowych informacji

By przenieść stronę internetową opartą o Drupal 6 i 7 na Drupal 8, należy wykorzystać inne podejście niż stosowane dotychczas. Nie wystarczy zaktualizowanie tej samej bazy danych ze struktury jednej wersji do struktury drugiej, tak jak było to w przypadku aktualizacji systemu z wersji 6. do 7., konieczne jest zainstalowanie w pierwszej kolejności czystej strony Drupal 8.

Pozwoli to na migrację konfiguracji witryny i jej zawartości bez obaw o naruszenie lub zmianę serwisu opartego dotychczas na wersji 6. i 7. Przenieść możemy zarówno elementy konfiguracji, takie jak definicje pól oraz typy zawartości węzła, jak i elementy treści, np. użytkowników.

Warto przy tym pamiętać, że konsekwencje migracji bywają różnie. Nie zawsze otrzymamy oczekiwany rezultat, czyli identyczną stronę internetową z rozszerzonymi funkcjami Drupala 8. W przypadku niektórych modułów bowiem automatyczna ścieżka uaktualnienia z wersji 6. i 7. nie jest dostępna, przez co należy dokładnie sprawdzić wyniki migracji.

Zdecydować możemy się także na ręczne skopiowanie i wklejenie treści ze starej strony internetowej do nowej. Jest to jednak czasochłonne zajęcie. Możemy również użyć niestandardowej metody migracji. Ta strategia wymaga jednak wiedzy i umiejętności z zakresu programowania. Jeżeli takowych nie mamy, zadanie to warto powierzyć specjalistom.

Jak przygotować stronę internetową do migracji?

By przeniesienie strony internetowej opartej o Drupal 6 i 7 na Drupal 8 przyniosło wymierne rezultaty, należy krok po kroku wykonywać określone czynności. Migracja obejmuje m.in.:

  1. Przygotowanie strony internetowej – uwzględnia to takie działania jak zainstalowanie czystej strony Drupal 8 czy też wykonanie kopii zapasowej starej witryny
  1. Inwentaryzacja modułów strony źródłowej – jak zostało wspomniane, nie każdy moduł ma automatyczną ścieżkę uaktualnienia z wersji 6. i 7. do 8., przez co warto zidentyfikować podstawowe i dodane moduły włączone w starej stronie internetowej, a następnie dla każdego z nich zaplanować indywidualną aktualizację do nowej witryny
  1. Zaktualizowanie Drupal 6/7 do najnowszej dostępnej wersji – by ułatwić migrację, należy w pierwszej kolejności zaktualizować starą stronę internetową do najnowszej wersji drugorzędnej. Przykładowo: jeśli witryna zawiera rdzeń Drupala 6.3.5, najpierw trzeba zaktualizować ją do wersji 6.3.8. Listę dostępnych aktualizacji znajdziemy w admin/reports/updates
  1. Zapewnienie dostępu do bazy danych Drupal 6 i 7 z hosta, gdzie znajduje się strona internetowa Drupal 8, dostępu do plików witryny źródłowej oraz dostępu do katalogu plików, jeśli konieczna jest migracja także plików prywatnych
  1. Włączenie wymaganych modułów podstawowych i dodanych w Drupal 8.

Przygotowując stronę internetową do migracji, warto pamiętać o dwóch istotnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy konfigurować czystej witryny w Drupal 8, dopóki aktualizacja nie zostanie ukończona. Po drugie, na nowej stronie w Drupal 8 nie można tworzyć treści, aż do momentu, gdy cała zawartość źródłowa nie zostanie zaimportowana. W przeciwnym razie zabieg nie powiedzie się.

Migracja – możliwe sposoby

Co do zasady, mamy dwie możliwości przeprowadzenia migracji:

  • korzystanie z interfejsu użytkownika przeglądarki – to łatwiejsza metoda, którą można przeprowadzić za pomocą interfejsu użytkownika strony internetowej Drupal 8. Jej główną wadą jest to, że daje mniejszą kontrolę nad migracją. By przeprowadzić migrację w ten sposób, powinniśmy zainstalować i włączyć na nowej witrynie w Drupal 8 następujące moduły: Migrate, Migrate Drupal oraz Migrate Drupal UI.

Co więcej, należy zdefiniować witrynę źródłową, w tym zdefiniować katalogi plików publicznych i prywatnych oraz szczegóły połączenia z bazą danych. Warto również przejrzeć stronę przeglądu uaktualnień oraz dziennik migracji,

  • za pomocą Drush – to narzędzie umożliwia niezawodne i szybsze, a dodatkowo selektywne przeprowadzenie migracji. Jest ona jednak trudniejsza do wykonania. Wymaga bowiem dodatkowych modułów i jest uruchamiana z wiersza poleceń. Jeżeli jednak chcemy dokonać migracji rozbudowanej witryny, Drush będzie odpowiednim sposobem. Umożliwia bowiem m.in. wycofywanie zmian.

By otrzymać szczegółowe informacje na temat przeprowadzania migracji, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową Drupala. Znajdują się tam wszelkie wskazówki, jak dokonać zabiegu. Jeśli jednak obawiamy się, że nasza wiedza i umiejętności programistyczne w tym zakresie są ograniczone, warto zadanie to zlecić profesjonalistom, zwłaszcza jeśli mamy rozbudowaną stronę internetową. Wówczas procedura na pewno zakończy się powodzeniem.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy