Co to jest refaktoring kodu w oprogramowaniu

Czym jest refaktoring kodu w projekcie IT

Refaktoring kodu w oprogramowaniu to proces modyfikowania już istniejącego kodu źródłowego, który nie zmienia jego zewnętrznego zachowania, ale ulepsza jego strukturę lub styl. Refaktoring jest często stosowany, aby uczynić kod bardziej czytelnym i zrozumiałym, a także aby ułatwić dalsze jego rozwijanie.

Refaktoring jest szczególnie ważny w dużych projektach oprogramowania, ponieważ kod może szybko stać się nieczytelny i trudny do zrozumienia, jeśli nie jest odpowiednio utrzymywany. Przeprowadzanie regularnych sesji refaktoringu może pomóc utrzymać kod w dobrym stanie i ułatwić jego rozwój w przyszłości.

Refaktoring jest również ważny, ponieważ pozwala na usuwanie zbędnego lub niepotrzebnego kodu, co z kolei może znacząco zwiększyć wydajność oprogramowania. Refaktoring może również pomóc w rozwiązywaniu problemów z kodem, takich jak błędy czy luki bezpieczeństwa.

Istnieje wiele różnych technik refaktoringu, takich jak „extract method” (wyodrębnienie metody), „rename” (zmiana nazwy), „move field” (przeniesienie pola), itp. Ważne jest, aby przeprowadzać refaktoring w sposób ciągły i systematyczny, aby uniknąć problemów z kodem w przyszłości.

Podsumowując, refaktoring kodu w oprogramowaniu to proces modyfikacji kodu źródłowego, który ulepsza jego strukturę i styl, a także ułatwia dalsze jego rozwijanie. Refaktoring jest szczególnie ważny w dużych projektach oprogramowania i pozwala zwiększyć jego wydajność oraz rozwiązywać problemy z kodem.

Wpływ refaktoringu na skalowalność projektu i jego powodzenie

Po pierwsze, dobrze zaprojektowany i uporządkowany kod jest zazwyczaj łatwiejszy do rozwijania i ulepszania w przyszłości. Dzięki refaktoringowi można usunąć kod, który jest zbędny lub niepotrzebny, a także zapewnić, że pozostały kod jest czytelny i zrozumiały. To z kolei ułatwia dodawanie nowych funkcji i rozwiązywanie problemów z kodem, co jest niezbędne do skalowalności projektu.

Po drugie, refaktoring może pomóc zwiększyć wydajność oprogramowania, poprzez usuwanie niepotrzebnego kodu lub optymalizowanie go tak, aby wykorzystywało mniej zasobów. To z kolei może pomóc w skalowaniu projektu, ponieważ pozwala na obsługę większej liczby użytkowników lub transakcji bez spadku wydajności.

Po trzecie, refaktoring może pomóc zwiększyć elastyczność projektu, ponieważ umożliwia łatwiejsze dodawanie nowych funkcji lub integrację z innymi systemami. To z kolei ułatwia skalowanie projektu, ponieważ pozwala na jego dostosowywanie do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Podsumowując, refaktoring kodu może mieć pozytywny wpływ na skalowalność projektu, poprzez ulepszenie jego struktury i styl, zwiększenie wydajności oraz zwiększenie elastyczności. To może przyczynić się do lepszej obsługi większej liczby użytkowników lub transakcji oraz umożliwić dostosowywanie projektu do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Co zrobić w sytuacji gdy refaktoring nie pomaga, a skalowalność projektu nie pozwala na dalsze rozwijanie

Jeśli refaktoring nie pomaga w poprawie skalowalności projektu i nie pozwala na dalsze jego rozwijanie, należy rozważyć inne opcje. Oto kilka kroków, które można podjąć w takiej sytuacji:

 1. Zidentyfikuj ograniczenia skalowalności: Ważne jest, aby zidentyfikować przyczyny braku skalowalności projektu, takie jak ograniczenia zasobów lub wydajności. Może to pomóc w znalezieniu odpowiednich rozwiązań.
 2. Optymalizuj zasoby: Można rozważyć optymalizację zasobów, takich jak pamięć, procesor czy miejsce na dysku, aby zwiększyć wydajność projektu. Może to obejmować zmianę konfiguracji systemu lub zmianę sprzętu.
 3. Użyj chmury: Jeśli projekt jest hostowany na własnym serwerze, rozważ przeniesienie go do chmury, ponieważ może to zapewnić lepszą skalowalność i elastyczność.
 4. Zmodyfikuj architekturę: Można rozważyć zmianę architektury projektu, aby lepiej dostosować się do zmieniających się potrzeb skalowalności. Może to obejmować zmianę sposobu, w jaki dane są przechowywane lub przetwarzane.
 5. Zatrudnij dodatkowych developerów: Jeśli brak skalowalności jest spowodowany brakiem zasobów ludzkich, można rozważyć zatrudnienie dodatkowych developerów, aby pomóc w rozwoju projektu.
 6. Przejrzyj swoje oczekiwania: W końcu, warto przeanalizować swoje oczekiwania wobec projektu i upewnić się, że są one realistyczne i odpowiednio dostosowane do możliwości projektu. Może to pomóc w znalezieniu sposobu na skalowalność projektu bez konieczności inwestowania zbyt dużo czasu lub zasobów.

Podsumowując, jeśli refaktoring nie pomaga w poprawie skalowalności projektu i nie pozwala na dalsze jego rozwijanie, należy rozważyć inne opcje, takie jak optymalizacja zasobów, przeniesienie projektu do chmury, zmiana architektury, zatrudnienie dodatkowych developerów lub przeanalizowanie swoich oczekiwań wobec projektum lub po prostu przepisać na nowo, wraz z doborem odpowiedniej technologii. Ważne jest, aby dokładnie zidentyfikować przyczyny braku skalowalności i znaleźć odpowiednie rozwiązania, aby móc dalej rozwijać projekt.

Refaktoring nie pomoże, projekt zderzył się z murem, co można zrobić

Często, gdy projekt ma problemy ze skalowalnością lub brakiem dalszego rozwoju, wybiera się opcję przepisania kodu na nowo, ponieważ może to być skuteczny sposób na rozwiązanie problemów z kodem. Przepisanie kodu na nowo pozwala na:

 • Uwzględnienie blokad wynikających z projektu: Można wziąć pod uwagę blokady, które uniemożliwiają dalszy rozwój projektu, takie jak brak czytelności kodu lub brak elastyczności, i uwzględnić je podczas ponownego pisania kodu.
 • Dobór odpowiedniej technologii: Można również wybrać odpowiednią technologię lub narzędzia, które lepiej nadają się do rozwiązania problemów ze skalowalnością lub dalszym rozwojem projektu.
 • Usuwanie zbędnego kodu: Przepisanie kodu na nowo pozwala również na usunięcie zbędnego lub niepotrzebnego kodu, co może pomóc w poprawie wydajności projektu.
 • Poprawa czytelności kodu: Ponowne pisanie kodu pozwala również na uporządkowanie i ulepszenie jego struktury, co ułatwia jego czytanie i zrozumienie, co z kolei ułatwia dalszy jego rozwój.
 • Poprawa elastyczności: Przepisanie kodu na nowo może również pomóc w zwiększeniu elastyczności projektu, ponieważ pozwala na dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Podsumowując, przepisanie kodu na nowo może być skutecznym sposobem na rozwiązanie problemów ze skalowalnością projektu lub brakiem dalszego rozwoju. Pozwala na uwzględnienie blokad wynikających z projektu, przeanalizowanie ich i dobranie odpowiedniego działania, najwięcej projektów, które upadają to projekty z źle dobraną technologią.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy