10 najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu aplikacji webowych

Czym są aplikacje webowe (internetowe)

Aplikacje webowe, zwane również aplikacjami internetowymi, to oprogramowanie dostępne przez przeglądarkę internetową, które umożliwia użytkownikom wykonywanie określonych zadań lub dostęp do specjalistycznych narzędzi i informacji. Aby zapewnić prawidłowe działanie i atrakcyjność dla użytkowników, aplikacje webowe powinny być tworzone z uwzględnieniem szeregu czynników, takich jak odpowiednie wykorzystanie technologii bazodanowych, dostosowanie do różnych rozdzielczości ekranu, odpowiednie testowanie i zabezpieczenie, dostosowywanie do wymagań użytkowników, odpowiednie skalowanie, dobra struktura kodu, wykorzystywanie odpowiednich frameworków i bibliotek, responsywność, optymalizacja wydajności oraz elastyczność i łatwość rozwoju.

Kiedy i w jakich sytuacjach stosujemy aplikacje webowe internetowe

Aplikacje webowe są szeroko stosowane w różnych sytuacjach, w których potrzebna jest wygoda dostępu do oprogramowania z dowolnego miejsca za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Mogą być stosowane przez różne osoby i organizacje, w tym:

 • Użytkownicy indywidualni, którzy mogą korzystać z aplikacji webowych do wykonywania różnych zadań, takich jak zarządzanie finansami, planowanie podróży, tworzenie listy zakupów itp.
 • Firmy, które mogą wykorzystywać aplikacje webowe do zarządzania swoimi operacjami, takimi jak zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z klientami itp.
 • Instytucje edukacyjne, które mogą wykorzystywać aplikacje webowe do zarządzania swoimi działaniami, takimi jak rejestracja studentów, zarządzanie ocenami i wynikami egzaminów, zarządzanie zasobami bibliotecznymi itp.
 • Organizacje non-profit, które mogą wykorzystywać aplikacje webowe do zarządzania swoimi działaniami, takimi jak zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z darczyńcami itp.

10 najczyściej popełnianych błędów przy tworzeniu aplikacji webowych

Nieuzasadnione używanie technologii bazodanowych – często zdarza się, że programiści używają baz danych do przechowywania informacji, które mogą być równie dobrze przechowywane w plikach lub w pamięci aplikacji. Używanie baz danych w takich przypadkach tylko zwiększa skomplikowanie aplikacji i obciążenie serwera.

Brak dostosowania do różnych rozdzielczości ekranu – coraz więcej osób korzysta z różnych urządzeń, takich jak komputery, tablety i smartfony, do przeglądania stron internetowych. Aplikacje powinny być zaprojektowane tak, aby wyglądały dobrze na różnych rozdzielczościach ekranu, w przeciwnym razie mogą wyglądać nieestetycznie lub być nieczytelne.

Nieodpowiednie testowanie aplikacji – testowanie aplikacji jest bardzo ważne, ponieważ pozwala zidentyfikować i naprawić błędy oraz zapewnia lepszą jakość aplikacji. Brak odpowiedniego testowania może prowadzić do poważnych błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na użytkowników.

Niedostosowywanie do wymagań użytkowników – aplikacje powinny być tworzone z myślą o potrzebach i wymaganiach użytkowników. Brak uwzględnienia tych wymagań może spowodować, że aplikacja będzie nieatrakcyjna dla użytkowników lub trudna w obsłudze.

Niedostateczne zabezpieczenie aplikacji – aplikacje internetowe są narażone na ataki hakerów i inne rodzaje niebezpieczeństw. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczyć aplikację przed takimi zagrożeniami.

Nieodpowiednie skalowanie – aplikacje internetowe muszą być w stanie radzić sobie z dużym obciążeniem, szczególnie jeśli są popularne lub są wykorzystywane przez wielu użytkowników jednocześnie. Brak odpowiedniego skalowania może spowodować, że aplikacja będzie działać wolno lub nawet wystąpią błędy spowodowane przeciążeniem serwera.

Nieodpowiednie wykorzystanie frameworków i bibliotek – używanie odpowiednich frameworków i bibliotek może znacznie ułatwić tworzenie aplikacji i skrócić czas potrzebny na jej wytworzenie. Jednak nieodpowiednie wykorzystanie tych narzędzi może spowodować problemy z wydajnością lub niepotrzebne zwiększenie skomplikowania kodu.

Brak responsywności – responsywność oznacza, że aplikacja jest w stanie dostosować swoje wyświetlanie do różnych rozmiarów ekranu i urządzeń. Brak responsywności może spowodować, że aplikacja będzie nieczytelna lub nieprzyjemna w obsłudze na urządzeniach mobilnych.

Nieodpowiednia optymalizacja wydajności – wydajność aplikacji jest ważna, ponieważ wpływa na jej szybkość działania i komfort użytkowania. Brak odpowiedniej optymalizacji wydajności może spowodować, że aplikacja będzie działać wolno lub mieć niską wydajność, co może frustrować użytkowników i zmniejszyć ich zainteresowanie aplikacją. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak nieefektywne wykorzystywanie zasobów systemowych, nieodpowiednie użycie baz danych lub nieodpowiednie skalowanie aplikacji.

Brak elastyczności i łatwości rozwoju – aplikacje internetowe często wymagają ciągłego rozwoju i ulepszania, aby zaspokoić potrzeby użytkowników i dostosować się do zmieniających się trendów i wymagań. Brak elastyczności i łatwości rozwoju w projekcie może utrudnić lub uniemożliwić taki rozwój, co może prowadzić do spadku atrakcyjności aplikacji dla użytkowników.

Jak uniknąć błędów i porażek w tworzeniu aplikacji webowych (internetowych)

Tworzenie aplikacji webowych może być skomplikowanym procesem, w którym łatwo o popełnienie błędów lub niepowodzenie. Jednak istnieją pewne kroki, które można podjąć, aby uniknąć takich problemów i zapewnić sukces aplikacji. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

 1. Określ cel i zakres aplikacji. Przed rozpoczęciem pracy nad aplikacją ważne jest, aby dokładnie zdefiniować, czego ma ona dotyczyć i jakie funkcje ma spełniać. Dzięki temu łatwiej będzie zaplanować projekt i uniknąć niepotrzebnych rozgałęzień lub dodatkowych zadań.
 2. Zadbaj o odpowiednie zabezpieczenia. Aplikacje internetowe są narażone na różne rodzaje ataków i zagrożeń, dlatego ważne jest, aby odpowiednio je zabezpieczyć. W tym celu należy zastosować odpowiednie mechanizmy zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie połączeń czy uwierzytelnianie użytkowników.
 3. Dostosuj aplikację do różnych urządzeń i rozdzielczości ekranu. Coraz więcej osób korzysta z różnych urządzeń, takich jak komputery, tablety i smartfony, do przeglądania stron internetowych. Dlatego ważne jest, aby aplikacja była responsywna i dobrze wyświetlała się na różnych rozdzielczościach ekranu.
 4. Zadbaj o odpowiednie testowanie aplikacji. Testowanie aplikacji pozwala zidentyfikować i naprawić błędy oraz upewnić się, że aplikacja działa prawidłowo. Ważne jest, aby testować aplikację na różnych urządzeniach i systemach operacyjnych oraz sprawdzać, czy działa ona płynnie i bezproblemowo.
 1. Unikaj nadmiernego skomplikowania aplikacji. Prosta i przejrzysta aplikacja jest łatwiejsza w obsłudze i bardziej atrakcyjna dla użytkowników. Staraj się unikać nadmiernego skomplikowania aplikacji i nie dodawaj funkcji, które nie są naprawdę potrzebne.
 2. Zadbaj o odpowiednią dokumentację. Dokumentacja jest ważnym elementem każdego projektu i ułatwia utrzymanie i rozwój aplikacji. Ważne jest, aby dokumentować wszystkie ważne aspekty aplikacji, takie jak jej cel, funkcje, architektura czy sposób działania.
 3. Korzystaj z gotowych narzędzi i bibliotek. W tworzeniu aplikacji webowych można skorzystać z różnych gotowych narzędzi i bibliotek, które ułatwiają pracę i skracają czas potrzebny na jej wytworzenie. Pamiętaj jednak, aby wybierać narzędzia odpowiednie dla twoich potrzeb i nie przeładowywać aplikacji niepotrzebnymi elementami.
 4. Utrzymuj aplikację w ciągłym rozwoju. Aplikacje internetowe wymagają ciągłego rozwoju i ulepszania, aby zaspokajać potrzeby użytkowników i dostosować się do zmieniających się trendów i wymagań. Ważne jest, aby zadbać o to, aby aplikacja była elastyczna i łatwa do rozwoju, tak aby móc ją ciągle ulepszać i dostosowywać do potrzeb użytkowników.

Wyeliminowanie błędów to poprawa skalowalność aplikacji webowej

Wyeliminowanie błędów jest kluczem do skutecznego tworzenia aplikacji webowych i osiągnięcia sukcesu. Wiele błędów może prowadzić do problemów z działaniem aplikacji, co z kolei może negatywnie wpływać na jej popularność i atrakcyjność dla użytkowników. Dlatego tak ważne jest, aby skupić się na eliminacji błędów i zapewnieniu prawidłowego działania aplikacji.

Jedną z ważnych korzyści wynikających z wyeliminowania błędów jest możliwość skalowalności aplikacji. Skalowalność oznacza zdolność aplikacji do obsługi coraz większej liczby użytkowników i zadań bez spadku wydajności. Aplikacje z wieloma błędami mogą mieć problemy z obsługą dużej liczby użytkowników i zadań, co może prowadzić do spadku wydajności i frustracji użytkowników.

Wyeliminowanie błędów pozwala też na lepsze wykorzystanie zasobów systemowych i optymalizację wydajności aplikacji. Aplikacje z wieloma błędami mogą nieefektywnie wykorzystywać zasoby systemowe i generować niepotrzebne obciążenie, co może prowadzić do spadku wydajności i wydłużenia czasu działania.

Ponadto, wyeliminowanie błędów pozwala na lepsze dostosowywanie aplikacji do potrzeb użytkowników i wymagań rynku. Aplikacje z wieloma błędami mogą trudniej dostosować się do zmieniających się wymagań i potrzeb użytkowników, co może prowadzić do spadku atrakcyjności aplikacji i utraty użytkowników. Wyeliminowanie błędów umożliwia natomiast lepsze dostosowywanie aplikacji do potrzeb użytkowników i wymagań rynku, co może przyczynić się do jej sukcesu.

Innym ważnym aspektem jest również fakt, że wyeliminowanie błędów pozwala na lepsze wykorzystywanie gotowych narzędzi i bibliotek oraz uniknięcie powielania błędów, co może skrócić czas potrzebny na stworzenie aplikacji i zmniejszyć koszty projektu.

Wniosek jest więc prosty – wyeliminowanie błędów jest kluczem do skutecznego tworzenia aplikacji webowych i osiągnięcia sukcesu. Pozwala ono na lepsze dostosowywanie aplikacji do potrzeb użytkowników, zapewnienie prawidłowego działania i wydajności, a także na lepsze wykorzystywanie zasobów systemowych i optymalizację kosztów projektu. Eliminacja błędów jest więc ważnym elementem, który może przyczynić się do sukcesu aplikacji webowej.

ANGAB blog firmowy

Dzielimy się wiedzą i dajemy praktyczne wskazówki z zakresu przeprowadzanych przez nas działań.

Potrzebujesz wsparcia?

ANGAB - Wspieramy marki i firmy w Internecie, szkolimy, przeprowadzamy i wdrażamy kampanie reklamowe online, tworzymy narzędzia Internetowe strony WWW, sklepy eCommerce, Aplikacje Internetowe (webowe), Aplikacje mobilne i oprogramowanie dla Firmy.

Przeczytaj inne wpisy na blogu

wszystkie wpisy